• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Vi lämnar en traditionell syn pa° arbetsmarknaden bakom oss och vill nu genom samarbeten med flera aktörer utveckla en mjuk infrastruktur för arbetsmarknaden som alla kan använda.

Vem är vi 

Jobtech a¨r ett samlingsbegrepp fo¨r teknisk innovation hos de akto¨rer som agerar pa° den svenska arbetsmarknaden. Enheten Direkt matchning, under AF direkt utmanar traditionella arbetssa¨tt genom att tillsammans med arbetsmarknadens aktörer – i ett ekosysetm – skapa en mjuk infrastruktur för arbetsmarknaden som gör det enklare för alla att utveckla morgondagens matchningslösningar. Det gynnar samhället i stort när inte hjulet behöver uppfinnas på nytt av alla. Vår utveckling ska enbart baseras på öppen källkod framåt.

Nu beho¨ver vi bli fler utvecklare inom Jobtech. Fler som leder utvecklingen av digitala tja¨nster - innovativa lo¨sningar som ska go¨ra det enklare och mer effektivt att hitta ra¨tt arbete eller person fo¨r jobben.

Vem söker vi

Vi söker en utvecklare som vill utveckla frontend- och backend-tjänster inom matchning. ”Kunden” är andra utvecklare på arbetsmarknaden. Vi tror att den som vet vad andra utvecklare behöver är just en utvecklare.

Vem är du

Du har ett stort privat intresse fo¨r utveckling med fokus pa° att kommunicera och visualisera information. Fo¨r att kunna ta dig an rollen ser vi att du a¨r en person som skapar effektiv kod och väldesignade API:er , resultatet visas upp på jobtechdev.se! Vi ser mycket positivt pa° att du i din anso¨kan visar vad du kan, fo¨rslagsvis genom att la¨nka till egna projekt som talar fo¨r detta intresse.

Arbetsmarknaden genomgår stora fo¨ra¨ndringar som också inneba¨r att vi beho¨ver ba°de mo¨ta och o¨vertra¨ffa anva¨ndarnas fo¨rva¨ntningar. Din kompetens a¨r en viktig pusselbit fo¨r att Arbetsfo¨rmedlingen ska lyckas med att utveckla framtidens tja¨nster.

- Du brinner fo¨r anva¨ndarcentrerade designlo¨sningar
- Du gillar utmaningar och a¨r inte ra¨dd fo¨r att ta egna initiativ

Kvalifikationer

Vi vill att du har erfarenhet av:

- att ta fram och implementera algoritmer för lösningar för en modern backend; textanalys, sökning och presentation av information i realtid
- Tekniker som Kafka, Docker, SQL Server
- Språk som Java (EE, Spring Cloud), Python, Node.js, Typescript, med flera
- REST/Web API:er
- relevanta verktyg och ramverk, och vet när det a¨r la¨mpligt att anva¨nda vad
- att jobba utifra°n ifra°n wireframes, prototyper och mockups, och kan omsa¨tta det i responsiv, snygg kod
- att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.

Din roll

- Du är en del i ett tvärfunktionellt team där din kunskap och ditt engagemang
- Du skapar värde för helheten
- Du har många samarbeten igång, jobbar aktivt i GitHub och andra remote-verktyg.
- Du känner dig bekväm med att jobba iterativt med små men frekventa releaser.

Det a¨r meriterande om du har

- använt Node, Grunt, Bower
- erfarenhet inom UX och agila arbetsmetoder
- intresse fo¨r de mo¨jligheter ny teknik kan erbjuda
- passionerat intresse fo¨r animeringar och datavisualisering.

Vi la¨gger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Viktigast av allt, du vill bidra till att revolutionera Sveriges arbetsmarknad genom att skapa nya, innovativa digitala tja¨nster fo¨r jobbmatchning. Sta¨mmer det in pa° dig? Om ja, kom och frontenda hos oss pa° Jobtech!

Tja¨nsten

Tja¨nsten a¨r en tillsvidareansta¨llning och omfattar heltidstja¨nstgo¨ring. Tilltra¨de snarast eller enligt o¨verenskommelse. Provansta¨llning 6 ma°nader tilla¨mpas om du inte redan a¨r ansta¨lld i myndigheten. Placeringsort: Huvudarbetsplats/kontor kommer att fo¨rla¨ggas i Stockholm på Hälsingegatan 45, för Stockholmsbaserade utvecklare.

Anso¨kan

Klicka pa° knappen anso¨k nedan, bifoga personligt brev och CV. Tja¨nsten har diarienummer Af-2019/0007 7170.
Sista ansökningsdag a¨r 28 feb 2019. Intervjuer kan komma att ske lo¨pande.

Arbetsförmedlingen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utma¨rks av stra¨van att vara fri fra°n diskriminering och ge lika mo¨jligheter fo¨r alla. Vi va¨lkomnar alla so¨kande oavsett ko¨n, ko¨nso¨verskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion, funktionsvariation, sexuell la¨ggning och a°lder. La¨s mer om va°r organisation och va°rt uppdrag pa° va°r hemsida http://www.arbetsformedlingen.se?.

Detta är en jobbannons med titeln "Programmerare/utvecklare" hos företaget Arbetsförmedlingen och publicerades på webbjobb.io den 14 February 2019 klockan 16:53.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black