• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

OM UPPDRAGET

Systemet Moms AG, även kallat MAGI, är ett ärendehanteringssystem för moms och arbetsgivaravgifter. De skattebetalare som hanteras i systemet Moms AG är de som är registrerade för moms och/eller som arbetsgivare. Exempel på ärenden som handläggs i Moms AG är omprövningar, förseningsavgifter, omprövningsanstånd, skönbeskattning. Några nyckelfakta: 1,5 miljoner kodrader, 30-tal integrationer, stort pengaflöde i systemet (ca 1500 miljarder per år).

Uppdraget växer (ca 18 personer idag) och har samlad kompetens inom både verksamhet och teknik. Uppdraget består av såväl vidare- och nyutveckling samt förvaltning. Vidareutveckling är främst lag- och verksamhetskrav. Nyutveckling styrs av andra projekt där uppdraget Moms AG arbetar i. Förvaltning omfattar både verksamhets- och teknikutveckling.

Under hösten 2016 inleddes en förändringsresa med fokus på nytt arbetssätt och kompetensförstärkning. Det nya arbetssättet innebär bl a ett mer agilt arbetssätt där fokus ligger på att jobba tvärfunktionellt och nära kraven, och med ambitionen att minska personberoendet. Förändringsresan fortsätter och vi påbörjar nu en förnyelse av systemen för att möta kundernas behov. Först ut är e-tjänsten gällande moms deklaration. Den nya e-tjänsten kommer utvecklas på Skatteverkets nyaste tekniska plattform som är en openshift plattform där vi ska bygga microstjänster i en devops miljö. Det pågår också en förstudie för förnyelse av hela Moms området. Utgångspunkt är verksamhetskraven och verksamhetsnyttan men den tekniska moderniseringen är en viktig möjliggörare och en central del.

ARBETSBESKRIVNING

I rollen som systemutvecklare kommer du bl.a. arbeta med systemutveckling och implementation av funktionalitet baserad på fastställda krav. Arbetet innebär även att utföra enhetstester och integrationstester med andra delsystem samt vid behov felsökning för att lösa komplicerade problem/fel. Utveckling av systemet sker med hänsyn till den planerade/levererade lösningens hela livscykel (Skatteverkets årsomställning).

Från och med hösten kommer teamet att ingå i en pilotvärdeström i SKV’s implementation av SAFe.

Som systemutvecklare driver och tillgodoser du i samråd med Projektledare/Produktägare och verksamhetskunniga att leveransen har rutiner och dokumentation för att kunna förvaltas på ett så effektivt sätt som möjligt. I uppdraget ingår också att tillsammans med teamet och verksamheten driva förändring mot ett agilt arbetssätt samt vara med i framtagande av nytt arbetssätt baserat på devops och microtjänster.

Verktyg och programmeringsspråk som används nu och framöver är t.ex: Java, OpenShift, GIT, Groovy, Angular, Make, Gradle, Jenkins, JUnit, SpringBoot, C, GDB (GNU debugger), RedHat Enterprise Linux, Tuxedo, Oracle Databas, Eclipse, JIRA, SQL, XML, Rest (Representiational state transfer) libcurl.

KOMPETENS OCH ERFARENHET OBLIGATORISKA (SKA KRAV)

För att du ska bli framgångsrik bör du ha erfarenhet av:

- Att utveckla, estimera och implementera mjukvarulösningar i stor organisation med specificerad tid och budget samt enligt ställda krav och design. Med stor organisation avses fler än 400 anställda.
- Programmeringsspråk C och Java och gärna Angular, med god förståelse för objektorientering och testning.
- Att jobba i Red Hat Enterprise Linux Server och Tuxedo 12 middleware plattform.
- Att utgöra stöd och support till drift och förvaltning av mjukvarulösningar.
- Agilt arbetssätt. SKV håller på att implementera SAFe som agilt ramverk.
- Att leverera systemdokumentation, enhetsstöd och dokumenterad kod som integrerar med angränsande system.
- Bred systemkunskap. Förståelse för att operativt kunna arbeta/felsöka med praktiska aktiviteter inom analys i förekommande systemmiljöer, integrationsplattformar och databaser.
- Att arbeta med att fånga verksamhetskrav och definiera systemkrav, testfall och utföra GUI-tester (vb och jsp/html).
- Att vara praktiskt insatt i systemflöde för att identifiera problem och orsakssamband.
- Arbete med att skapa struktur inom systemförvaltning.

Detta är en jobbannons med titeln "Systemutvecklare till Skatteverket Solna" hos företaget StarHunt och publicerades på webbjobb.io den 9 April 2019 klockan 14:53.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black