• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Vill du ha ett utmanande och varierande arbete med stort ansvar inom ett dynamiskt område? Vill du arbeta med dokumentation av genetiska resurser i ett nordiskt sammanhang? NordGen har en ledig heltidstjänst som ansvarig för dokumentations-och IT-avdelningen.
Du kan ha en huvudinriktning mot datavetenskap, informatik, programmering, bioinformatik,genetik, agronomi, hortikultur, växtförädling eller liknande. Oavsett vilket måste du ha förmåga att sätta dig in i nya problemområden.

Tjänstens innehåll
Dokumentationsavdelningen ansvarar för NordGens databaser och dokumentationssystem i samarbete med NordGens växtansvariga och ansvariga för klonarkiv i de nordiska länderna. Arbetet innebär kvalitetssäkring av data och underhåll och utveckling av databaser och applikationer.
Förutom det långsiktiga dokumentationsarbetet deltar NordGen i olika projekt med externa samarbetspartner där dokumentationsavdelningen är delaktig. Avdelningen ansvarar också för utveckling och underhåll av NordGens webbplats http://www.nordgen.org.
Vi använder främst PostgreSQL på Linuxplattform och applikationer skrivna i PHP, men även andra plattformar kan förekomma i olika projekt.

NordGens dokumentations- och IT-avdelning består av tre heltidstjänster. Den person vi söker förväntas ha en bred IT vana och vara supportinriktad och även kunna rycka in och ge allmän IT support till NordGens övriga personal vid behov. Dokumentation av PGR (Plant Genetic Resources) är ett område med ett stort internationellt utbyte mellan länder, främst inom Norden och Baltikum men även inom övriga Europa och vidare internationellt. NordGen har en koordinerande roll i Norden och vi söker en person som kan bygga nätverk tillsammans med dokumentationsansvariga i övriga länder. Resor i tjänsten förekommer.

Det sker en snabb teknikutveckling inom det molekylärgenetiska området och det påverkar genbankernas arbete, inte minst dokumentationsarbetet. Du får gärna vara en expert på molekylärgenetik, men det är inget krav. Däremot måste du kunna sätta dig in i problemområdet tillräckligt djupt för att ta kunna utveckla NordGens dokumentationsarbete i takt med nya metoder och krav.

Dina kvalifikationer
Noggrann och kvalitetsmedveten
Erfarenhet av databasmodellering och relationsdatabaser
Programmeringsvana
Pedagogisk talang och supportinriktad
Kunskaper i engelska och i ett av de skandinaviska språken (norska, danska eller svenska)

Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet av systematisk botanik och taxonomi
Erfarenhet av PHP, PostgreSQL, Linux, JavaScript/CSS/HTML, GIS, web services
Vana vid systematiskt kvalitetsarbete (ISO9001)

Vad NordGen erbjuder
En dynamisk arbetsplats i en professionell och internationell arbetsmiljö.
Anställning på nordiskt kontrakt i 4 år med möjlighet till förlängning ytterligare 4 år. Övriga anställningsvillkor enl gällande svenska statliga avtal. Staligt anställda i de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet under kontraktstiden. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som rekryterats från ett annat land än Sverige.
Lön enl överenskommelse.
Möjlighet till kompetensutveckling.

Tjänsten är placerad i Alnarp, Sverige.
Dokumentations- och IT-ansvarig rapporterar direkt till NordGens direktör.

Information om tjänsten lämnas av Jonas Nordling dokumentations- & IT-manager,[email protected] , telefon: 040-53 66 53
eller 0705-12 53 28 eller Árni Bragason, direktör, 040-53 66 44.

Ansökan med CV och referenser skickas senast den 15 maj 2015.

Detta är en jobbannons med titeln "Dokumentations- & IT-manager" hos företaget Nordiskt genresurscenter och publicerades på webbjobb.io den 24 april 2015 klockan 13:35.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black