• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

CoreChanges e-handelsteam växer och vi söker nu en utvecklare specialiserad på UX Design med minst tre års erfarenhet av UX, respektive fem års erfarenhet av generell mjukvaruutveckling till vårt team. Som UX-utvecklare hos oss kommer du att bli en del av ett sammansvetsat team där roller som Scrum master, fullstack utvecklare och E-commerce Manager jobbar tillsammans. Rollen kommer vara väldigt varierande och i början av din anställning kan du komma att hyras ut som konsult. Vi arbetar utifrån devisen ”Change is good”, vilket innebär att vi vill ligga i framkant och inte är rädda för att testa nya tekniker och metoder. På CoreChange kommer du att utvecklas tillsammans med oss! Vi tror att du har en riktigt bra känsla över vad som är användarvänligt och hur man tillgodoser användarnas behov utifrån ett UI/UX-perspektiv, samt en djupgående förståelse för bakomliggande system. Vi tror också att du har en stor vilja att utvecklas och att du har ett bra driv. Du har sedan innan arbetat med att plocka fram wireframes med hjälp av t.ex. Sketch, InVision efter diskussion med kund, och är också riktigt bra på att ta fram lösningar för de problem som kunden beskriver, ofta tillsammans med kunden. Ett plus i kanten är erfarenhet av produktdesign och liknande uppgifter, samt ledarskapsroller i tidigare projekt. På CoreChange gillar vi att umgås så väl på som utanför jobbet. Vill du bli en del av CoreChange familjen? Varmt välkommen in med din ansökan. KvalifikationerMinst 3 års erfarenhet av UX/tjänstedesign och akademisk utbildning inom tjänsteutveckling, design eller angränsande områden. Du har en bred kunskap och erfarenhet kring UX design metoder och verktyg.Minst 5 års erfarenhet av mjukvaruutveckling i språk såsom C#, .NETBehärskar verktyg som Sketch, Figma, Zeplin, InVision eller motsvarande för att ta fram wireframes och klickbara prototyper.Är duktig på att analysera användarbehov, tänka strategiskt och utifrån verksamhetsnytta och du har lätt för att se helhetsperspektivet.Mycket bra på att kommunicera behov och önskemål med personer från varierande teknisk bakgrund.Goda kunskaper i såväl svenska som engelska i både tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper är ett stort plus, då många av våra kunder har en internationell närvaro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Core Changes e-commerce team is growing and we are now looking for a developer specializing in UX Design with at least three years experience in UX, and five years of experience general software development for our team. As a UX developer with us, you will become part of a welded team where roles such as Scrum master, full-stack developer and E-commerce Manager work together. The role will be very varied and at the beginning of your employment you may be hired as a consultant. We work on the basis of the slogan "Change is good", which means that we want to be at the forefront and are not afraid to test new techniques and methods. At CoreChange you will develop together with us! We believe you have a really good sense of what is user-friendly and how to meet users' needs from a UI / UX perspective, as well as an in-depth understanding of underlying systems. We also believe that you have a great desire for personal development and that you are a driven person. You have since worked on building wireframes using eg. Sketch, InVision after discussion with the customer, and is also really good at developing solutions for the problems that the customer describes, often together with the customer. A bonus is experience in product design and similar tasks, as well as leadership roles in previous projects. At CoreChange we like to hang out as well as at work. Want to be part of the CoreChange family? Warmly welcome in with your application. QualificationsAt least 3 years of experience in UX / service design and academic training in service development, design or related areas. You have a wide knowledge and experience of UX design methods and tools.At least 5 years experience in software development in C#, .NETMastering of tools such as Sketch, Figma, Zeplin, InVision or equivalent to develop wireframes and clickable prototypes.Is good at analyzing user needs, thinking strategically from a business benefit perspective and you have easy to see the overall picture.Very good at communicating needs and wishes with people from different technical backgrounds.Good knowledge of both Swedish and English in both speech and writing. Additional language skills are a big plus, as many of our customers have an international presence.

Detta är en jobbannons med titeln "Senior UX Developer with experience in software development Wanted" hos företaget Corechange Göteborg AB och publicerades på webbjobb.io den 20 september 2019 klockan 00:00.

Hur du söker jobbet

Ansökan sker via e-post till [email protected].

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black