• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Examensarbete: AC/DC-omvandlare med PFC och digital styrning

Beskrivning av examensarbetet

I nästa generations radarsystem ökar kraven på konfigurerbarhet, styrning och kontroll av kraftsystemet.

Föreslaget examensarbete går ut på att konstruera en 3-fas AC/DC-omvandlare med PFC och digital styrning för att kunna välja utspänning, uppstartsförlopp och reglerparametrar i mjukvara.

Uppgiften kommer att bestå av hårdvarukonstruktion, simuleringar, programmering samt praktiskt arbete i labmiljö.

SAAB tillhandahåller en AC/DC-omvandlare med PFC och analog styrning för användning som plattform för test och utvärdering.

Examensarbetet är avsett för två studenter. En grundläggande förståelse för kraftelektronik är en förutsättning. Andra lämpliga färdigheter är:
- Reglerteknik

- C/C++

- Matlab

Examensarbetet dokumenteras i en rapport och presenteras genom en halvtids- och slutpresentation.

Din profil

Du är i slutet av din tekniska högskoleutbildning inom Elektroteknik med inriktning kraftelektronik eller reglerteknik och ska påbörja ditt 30hp examensarbete.

Antal deltagare: 2 personer.

Omfattning: 30 högskolepoäng (20 veckor).

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Din arbetsplats blir på gruppen Digital & Power Electronics vid affärsenheten Radar Solutions i Göteborg.

Denna tjänst kräver att du godkänns i en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Detta är en jobbannons med titeln "Examensarbete: AC/DC-omvandlare med PFC och digital styrning" hos företaget Saab AB och publicerades på webbjobb.io den 4 oktober 2019 klockan 18:54.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black