• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Varje år sammanför vi på olika sätt tusentals arbetssökande med arbetsgivare som behöver nya medarbetare. Vi har den samlade kunskapen om arbetsmarknaden, branscher och yrken. Som medarbetare hos oss får du, tillsammans med våra ca 12 000 kreativa och professionella medarbetare, vara med och bidra till att öka sysselsättningen och en välfungerande arbetsmarknad. 

Utbildningsproducent till Enheten Kompetensutveckling i Östersund

Enheten Kompetensutveckling är en del av HR-avdelningen på Arbetsförmedlingen och omfattar tre sektioner en för vardera produktion, förvaltning och rekrytering.

Vårt uppdrag finns inom ramen för kompetensförsörjning, med fokus på attrahera, rekrytera och utveckla. Vi arbetar för ett starkt arbetsgivarvarumärke, en kvalitativ rekryteringsprocess och medarbetares utveckling i en lärande organisation. Med rätt kompetens på rätt plats bidrar vårt uppdrag till att skapa trygga medarbetare med kompetens att utföra sitt uppdrag.

Enhetens medarbetare utgår huvudsakligen från Östersund och du kommer tillhöra en sektion som arbetar med att producera kompetensutvecklingsinsatser för myndighetens chefer och medarbetare.

Vi söker nu en till två Utbildningsproducenter för att arbeta med utbildningsproduktion för myndighetens chefer och medarbetare.

Arbetsuppgifter: Ditt jobb innebär att du i samråd med sakkunniga manusförfattare från verksamheten, samt övriga medarbetare på enheten Kompetensutveckling i Östersund producerar nytt eller uppdaterar befintligt utbildningsmaterial. Arbetet sker ofta i projektform och leds antingen av en projektledare från enheten Kompetensutveckling och i samverkan med andra kompetenser/roller eller så leder du kanske uppdraget/projektet själv och tar ansvar för dess framdrivning och resultat.

Arbetet innebär en kombination av textbearbetning samt mediaproduktion i form av grafiska element. Materialet som produceras används både för interaktiva webbutbildningar och lärarledda utbildningar. Ditt jobb innebär vidare att granska och bearbeta text, ljud och bild till ett färdigt utbildningsmaterial i samarbete med andra roller inom projektet. Att ansvara för att produktion av utbildningsmaterial uppfyller projektplanens mål och syfte. Att ansvara för att språk, bild och form i utbildningsmaterial håller rätt kvalitét och är enhetligt. Att vara delaktig i utveckling av rutiner och arbetssätt rörande framtagning och förvaltning av utbildningsinsatser.

Vi söker dig som har följande kvalifikationer:

Relevant högskoleutbildning om minst 180/120 hp.

Mycket goda kunskaper i skriftlig och muntlig kommunikation.

God pedagogisk och analytisk förmåga.

Konsultativt förhållningssätt. Förmåga att hantera och strukturera stora informationsmängder.

Aktuell erfarenhet avseende produktion av grafisk design, ljud- bildredigering och grafik för rörlig media.

Aktuell erfarenhet och goda kunskaper om digitalt lärande.

Aktuell erfarenhet och mycket goda kunskaper av att hantera i MS Office ingående programvara.

Aktuell erfarenhet och goda kunskaper av att hantera Adobe programvara. (ex. Adobe Illustrator och Adobe Photoshop).

Aktuell erfarenhet och goda kunskaper av utbildningsproduktion i Storyline och/eller Adapt Builder.

Utöver dessa kvalifikationer ser vi att du har förmåga att:
- Ta ansvar för och driva processer framåt och åstadkomma resultat.
- Samarbeta, skapa goda relationer och ha kundfokus.
- Prioritera och ta ansvar för fattade beslut.
- Inspirera till arbetsglädje, engagemang och ansvarstagande, vilket återspeglas i ditt eget förhållningssätt och personliga egenskaper.
- Förmåga att arbeta självständigt.

Meriterande är utbildning/erfarenhet inom:
- Vuxnas lärande
- Blandat lärande
- E-Learning
- Kunskaper/erfarenhet och intresse för jämställdhet- och mångfaldsfrågor
- Projektarbete/projektledning
- Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet

Övrigt/varaktighet: Vi söker en till två kvalificerade handläggare för tillsvidareanställning. Om du är anställd på myndigheten och har blivit uppsagd p.g.a. arbetsbrist samt är berättigad till företrädesrätt till återanställning, riktar sig denna tjänst främst till dig. Vi tillämpar provanställning. Arbetet medför resor.

Placeringsort: Östersund.

Ansökan Välkommen med din ansökan märkt senast den 29 oktober 2019. Bifoga ett CV där du beskriver din utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev där du berättar varför du söker tjänsten och vad du vill åstadkomma.

 

 

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.

Detta är en jobbannons med titeln "Utbildningsproducent till Enheten Kompetensutveckling i Östersund" hos företaget Avd HR, HR Avdelningen, Enheten Kompetensutveckling och publicerades på webbjobb.io den 15 oktober 2019 klockan 15:04.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black