• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Join our tribe!

For English scroll down…)

Att jobba hos oss är att tillhöra ett lösningsfokuserat och sammansvetsat gäng i ett entreprenörsdrivet bolag. Hos oss jobbar skickliga mjukvaruutvecklare, programmerare, testare och testledare som har lust att utvecklas och göra skillnad varje dag.

Just nu finns Contribe i Göteborg men vi expanderar snabbt och planerar att etablera oss på fler orter.

Om rollen

Vi söker en engagerad fullstack utvecklare som inspireras av möjligheten att bygga ett helhetssystem inom E-hälsa, och som ser en möjlighet att sätta sin egen prägel på produkter inom området E-hälsa.

Du kommer fungera som teknisk produktägare och driva arbetet framåt. Målsättningen är att utveckla en produkt som gör skillnad.

Vi erbjuder

På Contribe har vi förstått grejen med att en nöjd medarbetare ofta är en inspirerande kollega! Vi är en engagerad arbetsgivare som uppskattar våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där trivsel är högt prioriterat. Hos oss finns det ett omfattande förmånspaket och en generös inställning till kompetensutveckling.

Tillsammans utgör vi ett gott gäng som delar med oss av vår kunskap och hittar på saker ihop. Vi är ett ungt, innovativt företag som tycker om att träffas och snacka om teknik, utveckling och annat.

Du har

- Du har relevant examen från högskola, universitet eller liknande.
- 1 till 5 års erfarenhet av systemutveckling.

Vi ser gärna att du har en eller flera certifieringar inom relevanta miljöer samt har kunskap om agila metoder. Utvecklarkompetens inom php MySQL/MariaDB JavaScript CSS HTML Vue Versionshanterare såsom GIT Linux är meriterande.

Personliga egenskaper

Du tycker om att ha kundkontakt, är enkel, har en god samarbetsförmåga och är prestigelös samtidigt som du gärna tar ansvar både när du arbetar självständigt och i grupp. Att dela med sig av sin kunskap till sina kollegor är självklart både internt till dina kollegor på Contribe och i uppdraget. Du har en positiv energi även när du ser utmaningar framför dig och tar gärna initiativ till förbättringar utifrån dina egna erfarenheter. Allra helst vill du leverera över förväntan och håller självklart det du lovar.

Välkommen med din ansökan!

_________________

At Contribe you belong to a solution-focused and closely-knit team in an entrepreneurial company. Our team consists of software developers, programmers, testers and test managers who have the desire to grow and make a difference every day.

To be a consulting company, we do a lot of things together! Although many of us are out there on behalf of the customer, everyone is a part of the community. Anyone who wants, have the opportunity to influence the company's future, just as we are affecting our customers' future by simplifying it.

Right now we have tribes in Göteborg, we are expanding and are planning to establish ourselves in more locations.

About the job

We are looking for a committed full-stack developer who is inspired by the opportunity to build an overall system within E-health, and who sees an opportunity to make their own mark on products in the area of E-health.

You will act as a technical product owner and run the work long-term.

We offer

At Contribe we understand that happy employees often are inspiring colleagues! We are a committed employer who appreciate our employees and offer a workplace where wellbeing is a high priority. With us, there is a comprehensive benefit package and a generous approach towards skills development. Together we form a great team who share our knowledge and do things together. We are a young, innovative company that likes to get together and talk about technology, development, and other stuff.

You have

- a relevant degree from college, university or similar
- at least 1-5 years’ experience in programming.

One or more certifications in relevant environments is appreciated as well as knowledge of agile methods. Developer expertise in php MySQL / MariaDB JavaScript CSS HTML Vue Version Manager such as GIT Linux is a merit.

Personal characteristics

You appreciate customer contact, simplicity, have good interpersonal skills and are humble at the same time as you are happy to take responsibility both independently and in groups. To share your knowledge with colleagues is an obvious thing both internally to colleagues at Contribe and in your assignment. You have a positive energy even when you see challenges ahead and will gladly suggest improvements based on your own experiences. Preferably you want to exceed expectations and always keep your promises.

Welcome with your application!

Detta är en jobbannons med titeln "Contribe seeking: Fullstack utvecklare" hos företaget Contribe och publicerades på webbjobb.io den 15 January 2020 klockan 16:25.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black