• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Forskargruppen

Vid forskargruppen för reumatologi bedrivs forskning som omfattar rörelseorganens och stödjevävnadens sjukdomar.

Vid avdelningen för reumatologi vid IKVL bearbetas bl a följande problem: Den destruerande processen vid reumatoid artrit. Systemisk lupus erythematosus, patofysiologi och epidemiologi. Sklerodermi, sjukdoms yttringar och behandling. Barn- och ungdomsartrit. Rehabilitering av kronisk artrit. Tidig reumatoid artrit.

Vaskulitgruppen inom avdelning för reumatologi har närmast 20 års forskningserfarenhet inom epidemiologi och registerforskning för systemiska vaskuliter. Gruppen består av forskargruppledare och tre doktorander. Gruppen har närmare samarbete med andra forskare inom njurmedicin och avdelning för klinisk epidemiologi. Vi bedriver klinisk forskning om epidemiologi och långtidsuppföljning.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Vi har startat ett samarbete inom internationellt europeiskt konsortium, som arbetar med registerforskning för uppbyggnad av en stor databas. Detta för att genomföra studier för att prediktera utfall såsom organskada, njursvikt och mortalitet. Vaskulitgruppen söker nu en databasmanager eller motsvarande för detta projekt för en tidsbegränsad anställning på två år. Föreslaget startdatum 2020-05-01 eller enligt överenskommelse. 

Arbetsuppgifter

50% av tiden kommer du att vara ansvarig för data management för projektets FAIRVASC i Lund. Du kommer att jobba inom internationellt team placerad i Dublin-Irland. I konsortium ingår forskargrupper från mer än 8 europeiska länder. Du kommer att förbereda data för statistiska analyser som t ex. regression analys,Machine Learning/Artificiell intelligence.etc.

 50% ansvarar du med databasen för vaskulitgruppen inom vid avdelningen för reumatologi, Lunds universitetet. I databasen ingår kohorten av patienterv med systemiska vaskuliter för epidemiologistudier, registerdatabas från olika svenska och internationella register.

Exempel på arbetsuppgifter:

FAIRVASC projektet (cirka 50% av tiden)

- Samarbete med övriga IT-personal som jobbar med projektet FAIRVASC (kontakt sker via videolänkar men i enstaka fall kan kortare arbeten/kurs/eller möten görs på plats hos kursledning i Dublin-Irland) För att möjliggöra åtkomst till forskningsdata i projektet från olika register.
- I samarbete med forskarna i projektet upprätta, förfina och dokumentera data och dataharmonisering /länkning av data. Syftet är att harmonisera data inför databearbetning.
- Utföra höjning (upplyftning) / ETL av hälsodata till en RDF-triplestore med hjälp av övriga experter som arbetar med projeektet.
- Hantera upplyftningsförfaranden för att säkerställa aktualitet av data till triplestore.

Vaskulit-epidemiologienheten (cirka 50% av tiden):

- Ansvar för datahantering, data kodning och organisering av data inom enheten förvaskulitepidemiologi, vid avdelning för reumatologi, institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet.
- Aktivt deltagande i alla ansökningar för data utdrag från olika regionala och nationella register.
- Handledning av doktorander och övriga forskare inklusiv termin-5 och termin-10 studenter som utför sina vetenskapliga arbeten vid enheten för vaskulitepidemiologi, IKVL, Lunds universitet.
- Deltagande vid och utförande av statistiska analyser som ligger under ditt kompetensområde.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- Att du har kompetens och förmåga att konfigurera så kallade R2RML-mappningar för att stödja kartläggning av hälsodata till överenskomna OWL-ordförråd.
- Att du är bekant med Web of Data och Semantic Web-teknologier, efter att ha arbetat med länkade data och SPARQL, kartläggning av R2RML och har erfarenhet av att använda triplestores (Jena Fuseki, GraphDB, etc.)
- Erfarenhet av RDBMS- och RDB-data med erfarenhet med SQL.
- Erfarenhet med RDBMS-koncept, t.ex. SQL.
- Erfarenhet av python.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du har utmärkta analys-, kommunikations- och interpersonliga färdigheter. Att du har en hög grad av självmotiation och kan arbeta på eget initiativ samt har en solid dokumentationsförmåga. 

Meriterande för anställningen är:

- Tidigare erfarenhet av att arbeta med webbservrar och förstå problem relaterade till konfigurering av åtkomst till fjärrdatakällor.
- Att du tidigare har arbetat med databaser för hälso- och sjukvårdstjänster.
- Tidigare erfarenhet av semantisk webbteknologi, SPARQL, med hjälp av triplestores.
- Att du har erfarenhet av att arbeta inom det medicinska området med dataregister.
- Tidigare erfarenhet av AI och maskininlärning.
- Att du tidigare har använt dig av kvalitativa forskningsmetoder och analyser inklusive innehållsanalyser
- Tidigare erfarenhet av RDB2RDF-processer, t ex R2RML

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt examensbevis.

Övrigt

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Detta är en jobbannons med titeln "Datamanager vid avdelningen för reumatologi" hos företaget Lunds Universitet och publicerades på webbjobb.io den 26 mars 2020 klockan 10:20.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black