• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Arbetsuppgifter

ICOS står för "Integrated Carbon Observation System" och är en ny Europeisk forskningsinfrastruktur för mätning och analys av växthusgaser i Europa. ICOS är tänkt att under lång tid (> 20 år) ta fram och tillhandahålla observationsdata från atmosfär och ekosystem som är nödvändiga för att öka vår förståelse av växthusgasbalansen i Europa och jordens klimatsystem. En viktig del av infrastrukturen är Kolportalen (Carbon Portal), där alla data och produkter från ICOS görs tillgängliga för alla intressenter och användare. Bland Kolportalens tjänster kan nämnas avancerad sökning, visualisering och nerladdning av ICOS dataprodukter, med understöd för både mänskliga och datorbaserade användare. Förutom hantering av observationsdata kommer Kolportalen också att tillhandahålla resultat och dataprodukter - så kallade Nivå 3-produkter - från avancerade modeller och simuleringar baserade på ICOS observationsdata. Kolportalen är ett samarbete mellan Sverige och Nederländerna, och har sitt huvudsäte vid Lunds Universitet, Sverige. ICOS Kolportalen är nu i uppbyggnadsfasen och kommer fullt utbyggd att omfatta 8-9 heltidstjänster. Vi söker en flexibel och engagerad systemarkitekt som kommer att utforma, leda och i samarbete med övriga teamet utveckla och bygga upp en öppen och utbyggbar arkitektur som garanterar en framtidssäker ICOS Kolportalen. Systemarkitekten ska leda Kolportalens mjukvaru- och webbdesignteam bestående av 4-5 personer. En speciellt viktig del av systemarkitektens arbete omfattar design, uppbyggnad och löpande kontroll av databasstrukturen. De så kallade Nivå 3-produkterna kommer att kräva en hel del samarbete med forskare och forskningsmodell-byggare som arbetar med och på olika plattformar. Detta kommer att innebära samverkan med en mängd befintliga system och användargrupper som måste integreras i ett omfattande och framtidssäkert system baserat på användarnas behov. Tjänsten är en heltidstjänst, och är placerad vid Lunds universitet. Observera att vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Önskvärda kvalifikationer

Den sökande som har en akademisk examen i informatik på minst civilingenjör nivå, kompletterad med relevant arbetslivserfarenhet, eller likvärdig kompetens från flera års dokumenterad arbetslivserfarenhet. Den sökande måste också ha mycket stor kunskap och erfarenhet inom öppen källkod, Linux, databaser och webbutveckling, programvara, kvalitetssäkring och testförfaranden.

En sökande ska ha erfarenhet av verktyg som SonarQube, Maven, Eclipse, Cucumber, och databaser som MySQL och PostgreSQL. Objektorienterade programmeringskunskaper med hjälp av flera språk, inklusive Java är absolut nödvändigt. Erfarenhet av verktyg inom öppen källkod såsom OpenDODS, netCDF och bibliometriska datasystem rekommenderas också.

Den sökande är innovativ och drivs av nyfikenhet. Tjänsten kräver att den sökande är mycket kvalitetsmedveten. Kännedom om vetenskaplig forskning och klimatforskning rekommenderas starkt. Den sökande bör ha tydliga och beprövade ledaregenskaper och kunna kommunicera tydligt i tal och skrift på engelska på akademisk nivå. Hon eller han bör också ha kunskap i att kommunicera med allmänheten och berörda parter. En serviceinriktad och öppen inställning till användarnas behov och krav ett krav.

Detta är en jobbannons med titeln "Systemarkitekt" hos företaget Lunds Universitet och publicerades på webbjobb.io den 19 augusti 2014 klockan 09:25.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black