• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

PLM (Product Lifecycle Management) avdelningen arbetar tvärfunktionellt i organisationen på NIBE AB. Avdelningen stöttar i produktframtagningsprocesser och tillhandahåller verktyg för att nya produkter skall kunna tas fram snabbare, effektivare samt med förbättrad kvalité.


Dina arbetsuppgifter!

Som Lösningsarkitekt tar du fram programlösningar för att implementera PLM-initiativen efter de arbetspaket som projektet tagit fram. Du arbetar obehindrat i Visual Studio, C++, C#, BMIDE Java och Eclipse. Till att börja med kommer du få arbeta med att hjälpa våra medarbetare med mindre ändringar och utökad funktionalitet i PLM-systemet.


Vi söker en nyfiken, självgående och drivande person som ser möjligheter att delta och vara med och utveckla vår PLM avdelning. Du skall vara intresserad av att tillämpa metodik för att främja informationssamordning. Du har en god kännedom om strukturerat utvecklingsarbete kombinerat med genuin lagkänsla och god social kompetens.


Din bakgrund:

Lämplig bakgrund kan vara ingenjör, projektledare, system- eller datavetenskaplig utbildning i kombination av erfarenhet som cad-konstruktör väl förtrogen i livscykel, produktutvecklingsprocesser och kvalitetsarbete.


Du bör också ha erfarenhet från att tidigare jobbat i ett PLM-system, företrädelsevis i Siemens Teamcenter som är vårt arbetsverktyg. Även en fördel om du har erfarenhet från Autodesk Inventor, Solid Edge, Infor XA, Microsoft Visio utöver Office programmen. Meriterande är om du också har erfarenhet från tillverkande industri.


För rätt person finns goda möjligheter att själv vara med och forma och utveckla dina arbetsuppgifter på PLM avdelningen.


Ansökan:

Vi tillämpar löpande rekrytering varför vi önskar din ansökan snarast, dock senast den 10 december. Ansökan sker via vår webbsida http://www.nibe.se under "lediga tjänster". Önskas mer information vänligen kontakta någon av kontaktpersonerna nedan.


Fakta om NIBE

NIBE AB är en modern och framgångsrik industri med en omsättning på drygt 4,2 miljarder kr/år med närmare 1 200 anställda i Markaryd. NIBE tillhör de marknadsledande i Europa med ett produktsortiment som består av marknadens bredaste program av värmepumpar, varmvattenberedare, solpaneler, biobränsleprodukter, ventilationsprodukter, fjärrvärmeutrustning, braskaminer mm.


NIBE AB ingår i det börsnoterade NIBE Industrier som har en omsättning på cirka 25 miljarder kr och cirka 17 000 anställda i drygt 30 länder.


PLM Solution Architect

The PLM (Product Lifecycle Management) department is working cross functional between all departments at NIBE AB. PLM supports all processes involved in product development and also offer tools in how to develop new products more efficient, shorten lead time and with better quality.


Your task assignments:

As a Solution Architect, you develop software solutions to implement the PLM initiatives according to the work packages that the project has developed. You work freely in applications and tools like Visual Studio, C ++, C #, BMIDE Java and Eclipse. To begin with, dependent on your skills, you will have to work with with minor changes and expanded functionality in the PLM system direct to our end users.


We are looking for a curious, independent and driven person who sees opportunities to participate and be involved in developing our PLM department. You should be interested in applying methodologies to promote information coordination. You have a good knowledge of structured development work combined with genuine team spirit and good social skills.


Your background:

Suitable background can be engineer, project manager, computer science in combination with experience as a CAD designer and good knowledge in products lifecycle, product development processes and quality work.


You should also have experience from previously working in a PLM system, preferably in the Siemens Teamcenter, which is our work tool. Additional advantage would be if you have experience from Autodesk Inventor, Solid Edge, Infor XA, Microsoft Visio in addition to the Office suite. Extra plus if you also have experience from the manufacturing Industry.


For the right person, there are good opportunities to be involved in shaping and evolve your work and career at the PLM department.


Application:

We apply ongoing recruitment and want your application as soon as possible, but no later than December 10th, 2020. You apply via our website http://www.nibe.se section "OM NIBE" and then “KARRIÄR”. If you want to know more, you are welcome to contact one of the persons below.


About NIBE:

NIBE AB is an modern and successful industry with a turnover of just over SEK 4.2 billion / year with almost 1,200 employees in Markaryd- Sweden. NIBE is one of the market leaders in Europe with a product range that consists of the market's widest range of heat pumps, water heaters, solar panels, biofuel products, ventilation products, district heating equipment, stoves and more.


NIBE AB is part of NIBE Industrier, listed on the NASDAQ OMX Nordic Exchange in Stockholm - Sweden, which has sales of approximately SEK 25 billion and approximately 17,000 employees in more than 30 countries.

Kontaktperson

Tomas Eriksson

Ansvarig för PLM

0433-27 30 00

[email protected]


Magnus Blomsterberg

HR-ansvarig

0433-27 30 00

[email protected]

Detta är en jobbannons med titeln "Lösningsarkitekt PLM TILL NIBE AB" hos företaget Nibe ab och publicerades på webbjobb.io den 16 november 2020 klockan 16:24.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black