• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1000 anställda, varav drygt 800 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.

Hur kan vi stärka Sveriges totalförsvar med hjälp av den nationella cyberanläggningen CRATE?

FOI söker nu dig som brinner för cybersäkerhet och vill vara med och utveckla, förvalta och stödja användningen av vår cyberanläggning.

Enheten Informationssäkerhet och IT-arkitektur på FOI är en av Sveriges största forskargrupper inom informations- och cybersäkerhet. För att stödja vårt arbete med aktuella såväl som framtida utmaningar inom informations- och cybersäkerhet utvecklar och förvaltar vi en av Europas största cyberanläggningar (CRATE, http://www.foi.se/crate). I cyberanläggningen bedrivs experiment, utvärdering, övning, träning och utbildning. Hos oss får du vara med och bidra till Sveriges cyberförsvarsförmåga samtidigt som det finns stora möjligheter till personlig utveckling och att påverka såväl dina egna arbetsuppgifter som verksamhetens inriktning. Här får du arbeta i en dynamisk miljö, där interaktionen med dina kollegor och uppdragsgivare är av yttersta vikt.

Mer information om vår forskningsverksamhet finns på http://www.foi.se/informationssakerhet.

Vad bidrar du med i arbetet  hos oss? Som systemspecialist är dina primära arbetsuppgifter att skapa förutsättningar för och stödja effektiv användning av CRATE. Detta inkluderar att underhålla och förvalta cyberanläggningens tekniska infrastruktur, inklusive servrar, lagring, nätverk och virtualiseringsplattform, samt att utveckla och automatisera förvaltningen och driften av anläggningen. Det ingår också att utveckla och tillse att scenarion och miljöer för experiment, utvärdering, övning, träning och utbildning är tillgängliga för de som använder anläggningen. För att facilitera användningen arbetar du som systemtekniker tillsammans med forskare för att, baserat på aktuell teknik och aktuella angreppsmetoder, utveckla och exekvera dessa scenarion och miljöer. Andra arbetsuppgifter kan inkludera genomförande av övningar och kurser, utvärdering av tekniker och system samt egen forskning genom att exempelvis utföra experiment i CRATE.

Har du den kompetensprofil vi behöver ? Vi söker dig som har:

flerårig erfarenhet av att arbeta med frågor avseende drift, förvaltning och problemlösning i omfattande IT-miljöer
kunskap och erfarenhet från olika miljöer, tekniker och cybersäkerhetsmetoder för att kunna utveckla scenarier och miljöer för experiment, utvärdering, övning, träning och utbildning i anläggningen
högskole- eller civilingenjörsexamen inom datateknik eller informationsteknik, alternativt har på annat sätt skaffat dig färdigheter som FOI bedömer likvärdiga
kunskap om IT-infrastrukturkomponenter, som servrar, operativsystem och nätverk
praktisk erfarenhet av att använda ett eller flera av scriptspråken Python, Bash och Powershell.
Att vara kreativ, självgående, strukturerad och ha god samarbetsförmåga är personliga egenskaper vi värderar högt för denna tjänst.

Kunskap och praktisk erfarenhet inom följande är meriterande:

Industriella information- och styrsystem
Programmeringsspråk, som C++, Java och Python
Cybersäkerhetsarbete och incidenthantering
Informationssäkerhetsarkitektur och skyddsmekanismer
Penetrationstester
Risk- och sårbarhetsanalyser
Utbildning och föreläsningar
Vad erbjuder vi dig? På FOI får du möjlighet att arbeta med frågor som är viktiga för både totalförsvaret och hela samhället. Tillsammans med andra får du möjlighet att skapa nya infallsvinklar och lösningar på komplexa frågor och se resultaten förverkligas hos våra uppdragsgivare. Din expertis bidrar till att viktiga samhällsfunktioner som exempelvis  Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap blir effektivare, kunnigare och starkare inom sina respektive områden.

Du kommer att ingå i enheten Informationssäkerhet och IT-arkitektur som tillhör avdelningen Ledningssystem. Läs gärna mer om vad vi gör:
https://www.foi.se/om-foi/organisation/ledningssystem.html

Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html

Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld? Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 2021-03-07!

För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Jonas Hallberg eller forskare Tommy Gustafsson. Fackliga företrädare är Nils Karlsson (Saco-S) och Johan Gustavsson (OFR/S – ST). Samtliga nås på 013-37 80 00.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning kommer den slutkandidat som är aktuell för tjänsten behöva lämna in vidimerade kopior på av oss angivna utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten.

Då vi är en myndighet betraktas inlämnade ansökningshandlingar som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Detta är en jobbannons med titeln "Systemtekniker med hackermentalitet" hos företaget Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi och publicerades på webbjobb.io den 11 februari 2021 klockan 00:00.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black