• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Trafikverket bedriver en av landets mest komplexa och omfattande IT-verksamheter och ansvarar för flera samhällsviktiga IT-tjänster. Centrala funktionen IT har genomgått en stor förändring i syfte att centraliseras, renodlas och effektiviseras och numera är Trafikverkets IT-kompetens samlad i en flödesorganisation med både styr- och beställarförmåga. Organisationen har ett funktionellt ansvar för all IT i Trafikverket och består idag av drygt 900 medarbetare över hela landet. IT-organisationen bygger på Trafikverkets förvaltningsmodell och består av tre huvudområden, styrning, beställning och leverans, fördelat på fem avdelningar under IT-direktören.

Till sektion Ban- och vägdata, söker vi nu en systemutvecklare med GIS-kompetens.
Sektionen ansvarar för utveckling och förvaltning av IT-lösningar för att samla in, ajourhålla, kvalitetssäkra och tillgängliggöra grundläggande data om transportsystemet både internt inom Trafikverket men också till externa aktörer. Det gäller data om vägar, järnväg, trafikflöden samt även geografisk information.

-

Som systemutvecklare arbetar du med systemutveckling inom hela eller delar av Trafikverkets IT-system med:
- Programmering där du som systemutvecklare ansvarar för att utveckla och testa komponenter, enligt den standard som projektet antagit.
- Systemdesign. Implementation av beslutad systemdesign
- Ta fram och utvärdera olika lösningsförslag
- Systemtester och viss granskning av olika delmoment i utvecklingsprocessen som kodgranskning, kravgranskning m.m.
- Detaljering av krav på systemets funktionalitet

Du arbetar med handlingsfrihet inom uppdraget men under styrning av Trafikverkets gemensamma ramverk. Arbetsuppgifterna är ofta av komplex och sammansatt karaktär.

Vi söker dig som har högskoleutbildning med inriktning IT 180 hp (120 p) t.ex. systemvetare, dataingenjör eller motsvarande utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har flerårig erfarenhet inom systemutvecklingsområdet, inklusive analys & design, kravhantering, programmering, GIS och test.

Du har god kunskap om utvecklingsspråk, ramverk och verktyg inom följande områden:
- Microsoftplattform
- C#
- ASP.NET-miljö
- Databasdesign med SQL Server

Det är meriterande om du har god kunskap inom följande områden:
- Microsoft SQL server
- Team foundation server
- Iterativ utveckling
- WCF
- GIS
- Open layers och Carmenta server
- ArcGIS (desktop och server)
- Erfarenhet av NVDB vägnäts - och företeelsemodell

Arbetsuppgifterna kräver en god förmåga att uttrycka sig på svenska i både tal och skrift.

Uppdragen är ofta olikartade och tekniskt komplicerade vilket ställer krav på god problemlösande analysförmåga såväl som kreativitet/nytänkande. Du kan överföra en teoretisk lösning till en praktisk lösning och du kan använda de verktyg som finns och använda dem på rätt sätt för olika lösningar. Du är strukturerad och har lätt för att se orsak och samband. Du har lätt för att förmedla information och att arbeta i grupp/projekt.

Detta är en jobbannons med titeln "Systemutvecklare" hos företaget Trafikverket och publicerades på webbjobb.io den 25 september 2015 klockan 13:07.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black