• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

NordGen - Nordiskt Genresurscenter - är en institution under Nordiska Ministerrådet för bevarande och hållbart nyttjande av skog, husdjur och växter. Vårt uppdrag är att säkra genetisk mångfald och därmed den biologiska livsgrunden för nutid och framtid, och vara bland de främsta internationella service- och kunskapscentra för förvaltning av skogs-, husdjurs- och växtgenetiska resurser.
Vi ansvarar för den nordiska genbanken för frö samt har det administrativa ansvaret för det globala frövalvet på Svalbard - Svalbard Global Seed Vault.
NordGen har idag 30 medarbetare och är beläget i Alnarp, mellan Malmö och Lund i södra Sverige. Vi har även en mindre avdelning i Ås, Norge.

För ytterligare information se http://www.nordgen.org och http://www.norden.org.

Vill du ha ett utmanande och varierande arbete med stort ansvar inom ett dynamiskt område? NordGen arbetar med genetiska resurser i ett nordiskt och internationellt sammanhang. Vi har en ledig heltidstjänst som ansvarig för organisationens tekniska infrastruktur.

Tjänstens innehåll:

Ansvara för användarsupport till organisationens personal samt utveckling och underhåll av organisationens tekniska infrastruktur.

- Installera, administrera och underhålla servrar och övrig teknisk utrustning som ingår i NordGens infrastruktur.
- Inköp, installation och underhåll av personalens datorer.
- Ansvara för IT säkerheten gällande personaldatorer, servrar och nätverk.
- Medverka vid installation av IT funktioner i externa projekt.
- Delta i programutveckling och underhåll av organisationens dokumentations- och informationssystem. Denna uppgift utgör 75% av tjänsten.
- I övrigt vara behjälplig och samverkande i situationer där befattningshavarens kompetens bedöms utgöra en tillgång samt utföra i övrigt förekommande arbetsuppgifter i organisationen. Denna uppgift utgör 25% av tjänsten.

Befogenheter
Befogenhet att utforma IT-system i samråd med avdelningsledaren.

Budget- och resultatansvar
Visst budgetansvar gällande mindre inköp.

Rapporteringsansvar
Rapportera till ledaren för IT-avdelningen

Dina kvalifikationer
- Noggrann och kvalitetsmedveten
- Erfarenhet av systemadministration
- Pedagogisk talang och supportinriktad
- Kunskaper i ett av de skandinaviska språken (norska, danska eller svenska) och i engelska

Meriterande kvalifikationer
- Programmeringsvana
- Erfarenhet av PHP, PostgreSQL, Linux, JavaScript/CSS/HTML, GIS, web services

Vad NordGen erbjuder
- En dynamisk arbetsplats i en professionell och internationell arbetsmiljö.
- Anställning på nordiskt kontrakt i 4 år med möjlighet till förlängning ytterligare 4 år. Övriga anställningsvillkor enl gällande svenska statliga avtal. Statligt anställda i de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet under kontraktstiden. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som rekryterats från ett annat land än Sverige.
- Lön enl överenskommelse.
- Möjlighet till kompetensutveckling.

Tjänsten är placerad i Alnarp, Sverige. Systemadministratör rapporterar till IT- och dokumentationsansvarig.

Information om tjänsten lämnas av Kjell Åke Lundblad, IT- och dokumentationsansvarig, [email protected]
telefon: (+46) (0)707-61 76 75

Ansökan med CV och referenser skickas senast den 25 oktober 2015.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Detta är en jobbannons med titeln "Systemadministratör / programmerare" hos företaget Nordiskt genresurscenter och publicerades på webbjobb.io den 9 oktober 2015 klockan 15:06.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black