• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Cantera söker ambitiösa och drivna konsulter med mycket god teknisk kompetens och relevant utbildning. Vi tror att du trivs med att ställas inför nya utmaningar och att du förstår vikten av att sätta kunden i fokus.

UPPDRAGSBESKRIVNING

Konsulten skall leda projekt med olika antal gruppmedlemmar, då detta arbetssätt kommer att vara det vedertagna i denna process. Det innebär styra, informera både inom och utom gruppen, sätta och genomföra tidplaner samt sätta upp mål och genomföra dem etc. Inför och under införandet av den nya intranätplattform som skall införas för kund så skall konsulten ta fram krav, både funktionella och icke funktionella från verksamheten. Konsulten skall arbete som systemanalytiker. I detta ingår allt vanligt förvaltningsarbete för en eller flera av kundens IT-applikationer t.ex. utredningar, förstudier, kravställning, test, uppföljning, förvaltningsstyrning, support, utbildning, systemstöd, verksamheter, modelleringsmodeller, metoder, IT-verktyg och omvärldsbevakning inom IT och dess värld. Konsulten ska ta fram de specifika systemkrav som finns ute i verksamheten och som är nödvändiga för att kund skall kunna driva sin kärnverksamhet och därefter matcha dessa krav mot den lösning som skall införas, eller vidmakthållas. Konsulten skall se till att bästa möjliga resultat uppnås så att verksamheten inte får avbrott i sitt dagliga arbete eller på något annat sätt drabbas så att verksamheten inte kan bedriva sina uppgifter. I arbetet ingår även viss kontakt med beställarna/uppdragsgivare för kund, samt att delta och föredra ärenden i olika förvaltningsforum. Konsulten skall vara delaktig i framtagandet och uppbyggnationen av en plattformsförvaltningsgruppering, som inom ramen för SFE (Systemförvaltningsenheten) skall handha det tekniska ansvaret för de plattformar som nyttjas för kund olika system. I uppdraget ingår att hantera teknik såväl som att tillse att grupperingen är rätt bemannad med rättkompetenser. Konsulten kommer i samband med detta att framöver agera som sammanlänkande kontaktyta mellan SFE (Systemförvaltningsenheten) och övriga intressenter och leverantörer ur ett tekniskt perspektiv.

Kompetenskrav

1. Konsult skall minst ha tio (10) års arbetserfarenhet av drift och/eller systemförvaltning av komplexa IT-miljöer i stora organisationer.
2. Konsult skall minst ha fem (5) års arbetserfarenhet av systemförvaltning i stora organisationer.
3. Konsult skall ha minst tio (10) års arbetserfarenhet av vardera av de uppräknade tekniska lösningarna nedan som används för att skapa ett fungerande IT stöd i en verksamhet. Erfarenheten skall vara förvärvad ifrån en stor organisation:
- Routrar
- Switchar
- Frekvensomvandlare

4. Konsult skall ha minst fem (5) års erfarenhet Av vardera av de säkerhetshöjande produkterna/lösningarna nedan. Erfarenheten skall vara förvärvad ifrån en stor organisation samt ifrån IT-system som innehåller information som täcks av författningsgrundad sekretess.
- Mac-lås
- Hård- och mjukvarubrandväggar
- VPN-tunnlar o Certifikat

5. Konsult skall ha minst fem (5) års erfarenhet av tunna-klientlösningar (t.ex. Citrix)
6. Konsult skall ha arbetserfarenhet av installation av Exchange och konfiguration av Outlook i stora organisationer
7. Konsult skall ha arbetserfarenhet av att ta fram och skapa verksamhetsanpassade intranetlösningar i stora organisationer
8. Konsult skall behärska svenska och engelska i såväl tal som skrift

Med komplexa IT-miljöer menar vi en komplett IT-infrastruktur för en organisation, inkluderande servrar (bestående av minst följande OS Unix, Linux och Windows) och klienter (bestående av minst följande OS Win XP och/eller Win 7), samt lagring, klienter, utskriftsfunktionalitet, lokala nät och fjärrnät på annan plats. Därtill ska den komplexa ITmiljön innehålla intern information som täcks av författningsgrundad sekretess.Med stora organisationer menar vi organisationer med minst fem tusen (5 000) unika användare.
Med systemförvaltning menar vi följande typ av aktiviteter kopplat till IT-system: utredningar, förstudier, kravställning, framtagande, test, vidmakthållande, uppföljning, förvaltningsstyrning, support, utbildning, systemstöd, modelleringsmetoder samt metoder och IT-verktyg för omvärldsbevakning inom IT och dess värld.

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Detta är en jobbannons med titeln "Systemanalytiker" hos företaget Cantera IT-partner och publicerades på webbjobb.io den 29 oktober 2015 klockan 11:07.

Hur du söker jobbet

Ansökan sker via e-post till [email protected].

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black