• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Uppdragsbeskrivning Projektet U144 avser att ta fram lösning för samordnad hantering av geografisk data inom Region Skåne. Den rekommenderade tekniska lösningen bygger på en databaslagring med MS SQL Server samt en kombination av tredjepartsprodukter för GIS med FME Database Edition och GeoServer (Open Source).

Rollbeskrivning
GIS konsult/expert.

Följande uppgifter kan komma att ingå:
. Installation FME Server
. Installation Geoserver
. Konfiguration av schema/datamodell i SQL server
. Konfiguration av FME Server
. Konfiguration av import av datakällor, t.ex. Lantmäteridata till databas i FME Server
. Konfiguration av Geoserver
. Konfiguration av WMS-tjänster i Geoserver
. Konfiguration av WMS-proxy i Geoserver
. Konfiguration/utveckling exportgränssnitt (t.ex. SOAP)
. Konfiguration av (generisk) data bulk export till FTP med FME server

Kompetensbeskrivning/Önskemål
GIS konsult/expert med flerårig erfarenhet av de ovan beskrivna uppgifter, men om nödvändigt kan fler konsulter med olika kompetens användas, t.ex.:

. Konsult med Spatial datalagringskompetens
. Konsult med Spatial ETL-kompetens (Extract Transform Load)
. Konsult med kompetens inom kartografi och kartjänster
. Erfarenhet av Microsoft SQL DB, med spatiala databasfunktioner

Detta är en jobbannons med titeln "Kom och träffa oss på To:Do mässan" hos företaget Hänvisning till Arbetsförmedlingen och publicerades på webbjobb.io den 6 november 2015 klockan 08:07.

Hur du söker jobbet

Annonsören har inte angett en direkt referens för ansökan. Läs annonsen noggrant och besök deras webbplats.
webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black