• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för freds- och konfliktforskning grundades 1971 med syftet att bedriva forskning och erbjuda utbildning inom området fred- och konfliktstudier.

Institutionen är idag en ung, dynamisk och internationell arbetsplats med ca 85 medarbetare och ca 300-400 studenter från hela världen. Kurser erbjuds inom kandidat- och masterprogram samt att vi har ett doktorandprogram. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.pcr.uu.se.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Institutionen och projekten Demscore (projektledare Magnus Öberg), och Socities at risk: The Impact of armed conflict on human development (projektledare Håvard Hegre), söker nu efter en programmerare, för en tillsvidareanställning på heltid/100%, med start i oktober 2022.

Demscore (https://www.demscore.se), är ett samarbete mellan några av Sveriges största universitet med det samlade målet att ge fri och öppen tillgång till data av hög kvalitet. Programmeraren kommer att arbeta med Uppsala Conflict Data Program (UCDP) och Violence Early-Warning System (ViEWS), som är partners till Demscore (https://www.demscore.se/partners/ucdpviews/), båda belägna vid Instututionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet.

Societies at risk: The Impact of armed conflict on human development, startade i januari 2022 med finansiering från Riksbankens Jubileumsfond. Det kommer att pågå till och med 2027 (https://www.pcr.uu.se/research/sar/). Detta tvärvetenskapliga program, tar ett riskanalysperspektiv och studerar den förväntade effekten av väpnad konflikt som en funktion av fara, exponering och sårbarhet. Målet är att bedöma effekterna av konflikter på både makro- och mikronivå på ekonomier, hälsa, vattensäkerhet, politiska institutioner, mänskliga rättigheter, påtvingad migration, socio-psykologiskt välbefinnande och jämställdhet. Konfliktrisk kommer att modelleras genom ett system för tidig varning, som utökar det väletablerade ViEWS-systemet (https://pcr.uu.se/research/views), för att förutsäga politiskt våld och dess effekter på en rad samhällsresultat.

Arbetsuppgifter
Programmeraren kommer att ansvara för att kontinuerligt utveckla och underhålla ViEWS-databasen och ViEWS-prognospipelinen, som utvecklades under ERC-projektet ViEWS – a political Violence Early-Warning System (http://views.pcr.uu.se). Programmeraren förväntas också dokumentera processerna på GitHub. Projektet har flera forskare och forskningsassistenter som skriver kod i Python och R, och en stor uppgift blir därmed att hjälpa till att organisera och stödja dessa utvecklingsinsatser. Programmeraren kommer också att ansvara för olika programmerings- och datapresentationsbehov i projekten, följa upp med externa konsulter och tillhandahålla teknisk handledning till forskargruppen, genomföra dataanalys, interagera med IT-tjänsteleverantörer, säkerställa säker hantering av forskningsdata och infrastruktur i samordning med projektledaren, och för att definiera nuvarande och framtida infrastrukturbehov i de två projekten.

Kvalifikationer

- Masterexamen
- Minst tre års dedikerad erfarenhet som programmerare krävs, inklusive minst två års relaterad utvecklingserfarenhet vid en forskningsinstitution
- Minst tre års programmeringserfarenhet i Python och SQL
- Omfattande kunskap om R och PostgreSQL
- Erfarenhet av att utveckla statistiska analys- eller maskininlärningsarbetsflöden i Python, R eller liknande
- Omfattande kunskap om Linux på kommandoraden
- Kunskap om statistisk modellering.

Önskvärt/meriterande i övrigt

- PhD inom relevant område, samt forskarerfarenhet
- Erfarenhet av statistisk modellering av spatio-temporala relationer
- Erfarenhet av Pandas och scikit-learn bibliotek i Python
- Förtrogenhet med MacOS
- Kännedom om LaTeX
- Erfarenhet av att använda högpresterande datorresurser (HPC)
- Erfarenhet av att utveckla forskningsinfrastrukturer
- Erfarenhet av att presentera forskningsresultat
- Kunskap om freds- och konfliktforskning eller andra samhällsvetenskaper.

Vidare är uppmärksamhet på detaljer och noggrannhet, analytiska och problemlösande färdigheter och goda interpersonella förmågor, av stor betydelse. Programmeraren kommer att interagera i hög utsträckning med resten av projektpersonalen och kommer att ansvara för nödvändig kompetensutveckling bland projektmedlemmarna. Visad pedagogisk skicklighet är därför av stor vikt.

Om anställningen
Anställningen är: tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är 100 %. Tillträde: 1 oktober 2022, eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Håvard Hegre, mailto:[email protected] .

Välkommen med din ansökan senast den 28 september 2022, UFV-PA 2022/3110.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Detta är en jobbannons med titeln "Programmerare, Institutionen för freds- och konfliktforskning" hos företaget Uppsala Universitet och publicerades på webbjobb.io den 13 september 2022 klockan 13:13.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black