Vi söker enTech Lead till Trafikmyndighet i Stockholm.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Myndigheten är den som har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, regionen ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. I myndighetens uppdrag ligger att bereda och verkställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik. Dessutom ansvarar de för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor.

Myndigheten startar nu upp ett nytt leveransområde som ska ansvara för grundläggande trafikinformation och möjliggöra utvecklingen av viktiga tjänster till Stockholms resenärer. De tjänster som ska byggas integrerar mot ett flertal interna och externa applikationer, och ska kunna användas av både SL, Waxholmsbolaget och andra aktörer. Leveransområdet ansvarar för utveckling och drift av backendtjänster som innefattar datalagring, affärslogik och integrationer för stora mängder trafikdata. Utvecklingen kommer att vara en blandning av AWS-molnlösningar och egna implementeringar.

Den myndigheten söker har en teknisk bredd inom bland annat; Java backend, AWS, integrationer, datalagring och omfattar även uppsättning av infrastruktur via kod, teknisk implementation, CI/CD och drift.

Arbetsuppgifter

Den myndigheten söker förväntas kunna ta ett tekniskt ägandeskap för att tjänsterna och produkterna som utvecklas fungerar hela vägen, är säkra, robusta och tillförlitliga. En Tech Lead på myndighetenär en senior utvecklare som jobbar hands on med utveckling men även med arkitektur och dess tekniska roadmap. Du ska kunna modern utveckling med fokus på Java och backend-utveckling i AWS. Applikationen driftas i AWS och vissa förkunskaper krävs inom detta område. Sökande förväntas även ha erfarenhet av att arbeta med och förbättra bygg- och deploypipelines.

Utöver det som nämns ovan söker vi dig som är bekväm i ett team med mycket interaktion och samarbete mellan utvecklare, andra tech leads och arkitekter. I rollen som Tech Lead ingår att vara rådgivande i tekniska frågor gentemot produktägare och verksamheten. Vi jobbar agilt och vi värdesätter ett agilt mindset.

Krav (OBS, obligatoriska)

Minst 10 års total dokumenterad erfarenhet av systemutveckling i roll som backend- eller fullstackutvecklare.Minst 5 års total dokumenterad erfarenhet av utveckling med Java inom de senaste 7 åren.Minst 5 års erfarenhet av att ha jobbat i agila utvecklingsteam (Scrum, Kanban, XP, Lean, etc.) inom de senaste 7 åren.Minst 3 års erfarenhet att arbeta med AWS, Azure, GCP, Heroku, Digital Ocean eller motsvarande.Minst 2 års hands-on/egen erfarenhet med att skapa och sätta upp Infrastructure as Code i Terraform eller CloudFormation.Minst 5 års erfarenhet av att jobba med databaser som t.ex. MySQL, MSSQL, PostgreSQL, OracleDB, MongoDB, Redis, DynamoDB, Aurora.Minst 5 års erfarenhet av att jobba i automatiserade CI/CD bygg- och deploymentmiljöer som Jenkins, GitHub Actions, Bitbucket Pipelines eller motsvarande.Minst 4 år erfarenhet av rollen som tech lead/lead developer eller motsvarande.

Meriterande

Minst 3 års erfarenhet av att jobba med Container Orchestration med Docker, Kubernetes, AWS ECS / EKS, Fargate eller OpenShift. Minst 2 års erfarenhet av att jobba med databaser med AWS Athena, Hive, Presto, RedShift, ElasticSearch, Parquet eller motsvarande.Minst 3 års erfarenhet av att jobba med eventstyrda system med RabbitMQ, HiveMQ, ActiveMQ, SNS, SQS, Kafka, Kinesis eller motsvarande. Minst 3 år erfarenhet av att jobba med utveckling av/med REST-API, OpenAPI, Swagger, SOAP, JSON, XML, Protobuf, gRPC eller avro.Minst 3 års erfarenhet av att ha utvecklat i andra utvecklingsspråk (C++, C, C#, Rust, Scala, Go, Elixir, Kotlin, Shell, Ruby, Elm eller PowerShell).Minst 3 års erfarenhet med testautomatisering av unit/integration test.

  Om oss

  Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

  Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

  Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

  För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

  Läs gärna mer om oss på centio.se.

  Vänligen skicka ditt CV på svenska.

  Vi ser fram emot din ansökan!

  Detta är en jobbannons med titeln "Tech Lead" hos företaget Centio Consulting Group AB och publicerades på webbjobb.io den 10 juni 2024 klockan 13:53.

  Hur du söker jobbet

  webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black