Har du ett brinnande intresse för ny teknik och modern arkitektur? Vi söker en erfaren lösningsarkitekt som vill vara med och driva den digitala transformationen.

Hos oss får du möjlighet att arbeta med de senaste teknologierna i en dynamisk och framåtblickande arbetsmiljö. Tillsammans får vi Sverige i arbete. Vill du bli en av oss?

Vilka är vi?
Avdelningen Digitala Arbetsförmedlingsstöd (DAS) ansvarar för utvecklingen av handläggarnas digitala hjälpmedel. Vi har det övergripande ansvaret för digitala arbetsflöden för både arbetsförmedlare och handläggare inom förmedlingsverksamheten samt för Fristående aktörer. I ansvaret ingår även utveckling och drift samt livscykelhantering för produkterna inom avdelningen. Inom avdelningens ansvarsområde ingår den digitala transformationen av kundrelationshantering, hantering av arbetssökandes handlingsplan och digitala kundmöten samt myndighetskontroll av arbetssökande. Vidare ansvarar avdelningen för den digitala transformationen och infrastrukturen för partnerskap med Fristående aktörer.

Vem söker vi?
Vi söker en lösningsarkitekt med brinnande intresse för ny teknik och modern arkitektur som vill vara med och forma hur vi skapar de bästa nya lösningarna och samtidigt avvecklar eller komponentifierar legacysystem.

Du kommer att jobba med andra arkitekter, produktansvariga, produktägare och utvecklingsteam i olika utvecklingsinitiativ för att säkerställa att vi bygger enligt best practice, generiskt och använder myndighetens olika plattformar på bästa sätt. De huvudsakliga tekniker och plattformar vi använder omfattar Java EE, OCP och Pega. Avgörande för att lyckas väl i rollen är förmågan att se detaljerna i helheten och driva frågor i mål, både enskilt och genom att samarbete med andra.

Dina huvudsakliga ansvarsområden:

-  Ansvara för att IT-lösningar realiseras på ett korrekt sätt och enligt verksamhetens krav, samt i förhållande till andra IT-lösningar
- Ansvara för att lösningen har rätt livslängd utifrån verksamhetens behov
- Säkerställa att de företagsövergripande arkitekturprinciperna och riktlinjer kring standarder följs i den tekniska arkitekturen, samt att återanvändning av funktionalitet sker där det är möjligt
- Ansvara för att balansera kvalitetsegenskaper mot funktionella krav och bereda underlag för nödvändiga prioriteringar och kompromisser
- Ansvarar tillsammans med verksamhetsarkitekten för att säkerställa att de tekniska lösningarna utgår från och integreras med verksamhetsarkitekturen
- Vara proaktiv och säkerställa att den utveckling som görs är generisk och går att återanvända som en del av ett hållbart arbetssätt
- Sätta dig in i och skapa en djup förståelse för verksamheten, dess processer och data
- Kommunicera och diskutera frågeställningar och motivera val av lösning, både med tekniska specialister och personer utan teknisk kunskap
- Delta aktivt i produktutvecklingen, vanligtvis genom att delta i olika projekt/initiativ

Grundläggande kvalifikationskrav
- Akademisk examen eller eftergymnasial utbildning inom data-/systemvetenskap, eller motsvarande kompetens införskaffad på annat sätt som av arbetsgivaren bedöms likvärdig
- Flera års erfarenhet som lösningsarkitekt i stora komplexa organisationer 
- Gedigen erfarenhet av arbete med agil utvecklingsmetodik 
- Goda kunskaper i det svenska och engelska språket i tal och skrift 

Övriga meriter
- Certifiering inom IT-arkitektur
- Erfarenhet som utvecklare

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Solna.

I denna tjänst erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis. Vi erbjuder även förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete. https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss/vi-erbjuder

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-08-15. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess

Intervjuer kan komma att ske löpande. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.

 

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. 

https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss

Detta är en jobbannons med titeln "Lösningsarkitekt som vill digitalisera Sverige" hos företaget Arbetsförmedlingen och publicerades på webbjobb.io den 10 juli 2024 klockan 09:57.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black