• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Arbetsplats: Länsteknik, Landstingshuset/Sunderby sjukhus
Referensnummer: 192890

Om arbetsplatsen

Länsteknik är en länsorganisation med uppdrag att förvaltaoch utveckla infrastruktur, utrustning och verksamhetssystem inom IT ochMedicinsk Teknik (MT). En av Länstekniks viktigaste uppgifter är att stödjaövriga verksamheter med effektiva och patientsäkra IT- och MT-stöd. Länsteknikarbetar enligt en matrisorganisation där personalansvar och verksamhetsansvarär uppdelat mellan Kompetens­centrum och de olika verksamhetsområdena;Infrastruktur, Vårdsystem, Administrativa system, Medicinsk teknik,Teknikakuten samt Projektkontoret. Länsteknik har cirka 160 medarbetare i länet.

Arbetsuppgifter

Norrbottens Läns Landsting drar nu igång en stor BI-satsningdär Vi söker Dig som vill vara med på resan. Ditt huvudsakliga uppdrag kommeratt ske inom BI-området och den länsövergripande BI-satsning som drar igångunder 2016 med uppdrag från kravställning till implementation i nära samarbetemed verksamheten. Visionen med satsningen är att Landstinget i Norrbotten skakunna erbjuda alla verksamheterna runt om i länet bästa möjliga BI-lösningar iteknikens framkant. Uppdragen kan även omfattas av drift och förvaltning avLandstinget datalager och tjänster tillsammans med hela teamet runt vårtDatalager.
 
Exempel på arbetsuppgifter: systemutveckling framtagande och underhåll av teknisk dokumentation drift och förvaltning deltagande i utvecklingsuppdrag och projekt

Din bakgrund

Du har förståelse och erfarenhet, antingen via studieralternativt yrkesroller, av systemutvecklingens alla olika moment. Du vet vaddatamodellering är och innebär samt har god förståelse för databaslösningar istort.
 
Det är meriterande om du har erfarenheter och kompetens inomen eller flera av nedan områden: SAP Business Objects-, Microsoft BI-, QlikView och andra ETL-verktyg MS SQL-server integrationslösningar systemutveckling, främst C#/.NET och modern webbaserade klienter Microsoft SharePoint
Vi ser gärna att du har en universitets-/högskoleutbildninginom IT-området, systemvetare eller liknande, eller att du har förvärvat motsvarandekompetens på annat sätt.
Den viktigaste egenskapen för detta uppdrag är att Du skavara villig att lära dig och utvecklas inom BI-området vilket krävernyfikenhet. Som person bör du även vara strukturerad, kunna planera, genomföraoch följa upp aktiviteter, uppdrag och projekt. Du ska vara kommunikativ i taloch skrift, vara pedagogisk, lyhörd, prestigelös och ha en mycket god samarbetsförmåga.
 

Anställningsfakta

Tjänsten är en tillsvidare anställning på heltid inom landstinget. Placering vid Landstingshuset/Sunderby sjukhus. Individuell lönesättning tillämpas. Resor i länet kan förekomma, körkort är ett krav. Tillträde enligt ö k.
Varje medarbetare anställs med en grundkompetens till Länstekniks kompetenscentrum. Alla medarbetare arbetar utifrån resurskontrakt där även tidrapportering är en självklar del. Uppdragen fördelas löpande ut på olika medarbetare. Det finns inga avdelningsgränser och kompetensgränser utan det är verksamhetens behov som styr resursfördelningen inom Länsteknik.

Vill du veta mer?

Anders Sundström 
Verksamhetschef Administrativa system 
0920-28 21 59
072-557 50 26
[email protected]
 
Daniel Hednäs
Kompetenschef
0920-28 48 33
070-544 35 26
[email protected]
 
 

Fackliga företrädare
Niclas Lindqvist
Jusek
0920-28 42 12

Per-Eric Simma
Sveriges Ingenjörer
0920-28 32 71

Per Vestin
Vision
0921-67193

Sista ansökningsdag är den: 2016-06-06

Detta är en jobbannons med titeln "Junior BI-utvecklare" hos företaget Norrbottens läns landsting och publicerades på webbjobb.io den 17 maj 2016 klockan 13:26.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black