• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

IT-chef
Som IT-chef på SWEDEC ska du självständigt utveckla och driva SWEDEC:s IT-frågor i enlighet med förbandets verksamhetsinriktning och målsättningar. Du ska i samråd med närmaste chef svara för att IT-driften sker i balans med verksamhetens krav och behov. Det omfattar bland annat utveckling och uppföljning av Service Level Agreement, SLA, samt att aktivt agera kravställare och följa upp kontakterna med bland annat FM interna enheterna MSK LedSyst, FMTIS  mm. Du har ansvar för verksamhetsplanering, budgetering och uppföljning av IT-verksamheten vilket även innefattar projektledning av såväl införande som avveckling av system.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Verksamhetsplanering, budgetering och uppföljning.
- Leda arbetet med SWEDEC IT stöd i enlighet med FM IT styrmodell och samt FM IT Process.
- Chefens företrädare i IT-frågor.
- Ge konsultativt stöd gentemot chefer och medarbetare på SWEDEC.
- Samordna samtliga IT-beställningar, konton, programvaror, datorer, mobiltelefonilösningar och kringutrustning.
- Stöda processledarna i IT frågor och produktansvar.
- Delta och i vissa fall leda verksamhetsprojekt.
- Upprätta styrdokument och annan dokumentation för verksamheten.
- vara systemansvarig för lokalt IT-system (backuper, projektledare, förändringar i LUT)
- vara SWEDEC:s signalskyddschef och ansvarig för sambandsfunktionen (t ex Rakel)

Krav/kvalifikationer
- högskoleutbildning inom området eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig
- Certifiering/utbildning i projektledning och ITIL
- minst 5 års erfarenhet av arbete inom IT området med drift, support eller förvaltning.
- goda pedagogiska färdigheter.
- grundläggande kompetens vad gäller SQL Server, ArcGIS, Crystal Reports, Access
- B-körkort.

Meriterande kvalifikationer
- Vana att upprätta och vidmakthålla Service Level Agreement (SLA).
- God kännedom och erfarenhet av FM-itsystem
- Erfarenhet från systeminföranden och tillhörande förändringsarbete
- Erfarenhet av Rakel

Personliga egenskaper
Du har en god administrativ förmåga och ett strukturerat arbetssätt. Du ska ha en god kommunikationsförmåga såväl i tal som i skrift.

Tjänsten är säkerhetsklassad.

Upplysningar om befattningen
För frågor ang befattningen hänvisas till f d IT-chef Jörgen Rehn (070-640 41 00).
För frågor om anställningsförhållanden och rekryteringsprocessen hänvisas till HR-chef Ann-Charlotte Hellman (070-510 32 18).

Anställningsform
Anställning tills vidare
Befattningen är oberoende, vilket innebär atrt dek kan innehas av såväl militär som civil personal
Tillträde: enligt överenskommelse, snarast möjligt är önskvärt
Lön: Individuell lönesättning tillämpas

Övrig information
I befattningen ingår ej personalansvar.

Befattningen är säkerhetsklassad.

Anställning inom Försvarsmakten innebär krav på internationell tjänstgöring och krigsplacering. Detta ställer krav på fysisk förmåga att genomföra löptest 2 km på viss tid m m som närmare presenteras vid ev anställningsintervju.

Anställningsintervjuer planerar att genomföras v 34 - tis 16/8, fre 19/9 och lör 20/8. De som SWEDEC har för avsikt att inbjuda till intervju kommer att kontaktas under v 33.

Fackliga företrädare
SACO: Marie-Louise Johansson 0381-186 08
OFR/S; Carola Blomdahl 0381-186 00
SEKO: Matz Felix 0381-183 88
Officersförbundet: Claes Karlsson, 0381-185 99

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Detta är en jobbannons med titeln "IT-chef" hos företaget Försvarsmakten och publicerades på webbjobb.io den 4 juli 2016 klockan 00:00.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black