• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Vi  utvecklar och förvaltar verksamhetsnära it-stöd till Kronofogdens spännande verksamhet. It-organisationen etablerades för ca två år sedan och vi växer. Just nu är vi knappt 200 medarbetare i Sundbyberg.

 Det är viktigt för oss att ha god förståelse för användarna och att se möjligheter och lösningar ur olika synvinklar.  Vi arbetar agilt och bildar team för att ha nära kontakt mellan it-organisation, beställare och de som ska använda it-stödet.  Vi strävar efter att ständigt förbättra oss i alla detaljer. Vi har ett öppet klimat och arbetsplatsen präglas av hög trivsel.

 Ditt nya jobb

Kronofogden har initierat en modernisering där flertalet äldre applikationer nu ska ersättas med nya lösningar. I fokus finns bland annat dotNet, internetteknik, integration och e-tjänster. Vi arbetar i moderna utvecklingsmiljöer bestående av dotNet på Windows, Java EE på Linux. Du kommer modellera med UML i de vanliga diagramtyperna. Vi använder Kruchtens 4+1 för att beskriva applikationers arkitektur, SAD, varför erfarenhet av detta är meriterande.

En viktig uppgift för områdesarkitekten, som är en del av Kronofogdens övergripande arkitekturstyrning, är att delta i att ta fram målbilden och driva arkitekturen mot den, samt att identifiera och kommunicera med intressenter till området. Områdesarkitekten är en viktig spelare i utvecklingsinitiativ och stöttar utvecklingsprojekt med bland annat kravhantering, lösningsförslag och prioriteringar.

Dagens områden speglar till stor del verksamheten, till exempel: Verkställighet, Summarisk process, Skuldsanering, Kanaler, Informations- och Stödtjänster. Vi är idag fyra områdesarkitekter som bland annat samarbetar med verksamhets-, teknik- och lösningsarkitekter för att leverera lösningar i med rätt kvalitet till verksamheten.

Du kommer att få befogenheter och ta ansvar för:

• ­att området stödjer realiseringen av verksamhetens och kundens processer på ett effektivt sätt utifrån ett helhetsperspektiv
• ­att området stödjer realiseringen av verksamhetens syfte, mål, visioner och strategier
• ­att det finns ett långsiktigt perspektiv på området i sin helhet
• ­att det finns arkitekturprinciper och -anvisningar för området
• ­att det finns livscykler för objekt inom området
• att området är korrekt dokumenterat
• ­att det finns underlag för förändringsbeslut som rör området
• ­kvaliteten och den fortlöpande kontrollen av området
• ­att informera om arkitekturstyrningsfunktionen samt områdets arkitektur
• ­att delta i att ta fram arkitektonisk målbild
• ­expertstöd till förvaltning, utveckling och chefsarkitekt vid utveckling av nya tjänster/lösningar inom området
• ­extern omvärldsbevakning med syfte att upprätthålla rätt kompetens inom området och ge Kronofogden rätt arkitektur i tiden

Vi söker dig som

• ­har högskoleutbildning som är relevant för tjänsten, och/eller mångårig relevant arbetslivserfarenhet
• ­har bred och aktiv kunskap från de senaste tre åren gällande applikationsarkitektur
• ­har förmåga att kunna se helheten samt förstå drivkrafter och behov i verksamheten
• ­har erfarenhet av applikationsutveckling och kravhantering  
• är mycket utvecklings- och resultatinriktad
• har mycket god analytisk- och beslutsförmåga
• ­har mycket god kommunikationsförmåga, både skriftligt och muntligt i svenska språket.

Det är meriterande med kunskaper/erfarenheter inom följande:

Togaf, Geaf, Zachman framework, Sparx EA, SharePoint, VisualStudio, Eclipse, GIT, Visio, komplexa systemmiljöer, självständigt drivit och genomfört förstudier/ utredningar/ modelleringar, arbetat med agila metoder, arkitekturcertifieringar.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi vill att du delar våra värden – offensiv, pålitlig och hjälpsam.

Vid urvalsarbetet kan vi komma att använda tester.

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslagen (1996:627).

Detta är en jobbannons med titeln "Applikations-teknikområdesarkitekt till ít-organisationen, Sundbyberg" hos företaget Kronofogdemyndigheten och publicerades på webbjobb.io den 4 juli 2016 klockan 00:00.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black