• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

ITS (IT-stöd och systemutveckling) utför olika uppdrag inom IT för såväl Umeå universitet som andra universitet, högskolor och myndigheter. Med drygt 180 anställda samt ett flertal externa konsulter är vi Umeåregionens största verksamhet inom IT.
Vi erbjuder systemutveckling och systemförvaltning, nät- och systemdrift, kundstöd samt upphandlingstekniskt stöd inom IT-området.
Teknisk utveckling och förvaltning av de två stora nationella systemen för antagning och studiedokumentation utgör två av våra större uppdrag. Exempel på andra uppdrag vi är delaktiga i är utvecklingen av nästa generations system för studentadministration (Ladok3), Umeå universitets nya intranät och antagning.se. Etablering av ett nationellt driftcenter för Ladok3 och IT-säkerhet är två av våra aktuella fokusområden just nu.Vi har även internationella samarbeten och uppdrag.
Hos oss kan du arbeta inom olika kompetensområden och i olika roller. Just nu söker vi fler medarbetar till följande roller och områden.
Teknikspecialister inom systemdrift och systemadministration
Som teknikspecialist arbetar du med ett flertal olika system och produkter. Du kommer att arbeta med stora universitetsgemensamma tjänster och system men även med små kundanpassade lösningar. Utifrån din kompetensprofil kommer du antingen arbeta inom kundservice eller inom vår driftverksamhet.
I roller inom kundservice kommer du vara en resurs mot våra kunder och internt mot vår utvecklingsverksamhet. Du arbetar flexibelt inom ett brett område inom kund- och klientsupport.
I roller inom driftverksamheten kommer du arbeta med att tillhandahålla lösningar som primärt baseras på RedHat Linux men även Windows Server. Du kan komma att arbeta med allt från tjänsteutveckling och server- och applikationsdrift för våra kunder.
Vi arbetar bland annat med RedHat, Apache, Tomcat, JBoss, Citrix och TerminalServer, Oracle databser, MySql, Microsoft System Center CM. Beroende på tjänst ser vi gärna att du har erfarenhet och certifiering inom Linux.
Vi söker även andra roller och kompetenser
Beroende på utveckling av befintliga och kommande uppdrag ser vi även behov av andra roller och kompetenser såsom .NET-och Javautvecklare till våra utvecklingsprojekt. Meriterande för dessa roller och kompetenser är kunskaper inom BizTalk, EPiServer eller MVC. Även erfarenhet av domändriven design, JPA och Spring är meriterande.
Generella kvalifikationer
Ett generellt krav är att du har passande IT-inriktad högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper. Därutöver uppfyller du de krav som ställs i anslutning respektive roller vi söker. För flertalet roller är det viktigt att du har gedigen erfarenhet, men vi välkomnar även sökanden med mindre eller ingen yrkeserfarenhet. Vår omvärld förändras i snabb takt och därför krävs det att du anammar utmaningen att hänga med den tekniska utvecklingen och vill fortsätta att utveckla dina kunskaper.
Flertalet tjänster, både tillsvidare och tidsbegränsade anställningar, är aktuella. Tillträde efter överenskommelse.
Upplysningar om ITS, de aktuella tjänsterna, anställningsformer osv lämnas av Jonas Kröger, 072-562 59 44, [email protected], Therese Strandberg, 072-552 70 41, [email protected] eller Sara Vilhelmsson, 070-339 70 46, [email protected]
Ange i din ansökan vilken eller vilka av tjänsterna du är intresserad av att arbeta med.
Facklig information lämnas av SACO, 090-786 51 53, SEKO Civil, 090-786 52 96 samt ST, 090-786 54 31.

Detta är en jobbannons med titeln "ITS behöver ytterligare förstärkning!" hos företaget Umeå universitet och publicerades på webbjobb.io den 1 juli 2014 klockan 22:00.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black