• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Bronseken is looking for a system developer with experience in web- and distributed systems development.

Are you a developer with experience of larger web-based system development and Linux server administration? Are you looking for more responsibility and more freedom? Then you should come work for Bronseken, a small but expanding team. Together we will develop our clients systems according to their wishes.

What will you be working on?
• Developing complex web systems in PHP with help of frameworks such as Symfony
• Developing internal projects
• Developing tests for existing systems
• Administrating Linux servers
• Limited technical support for clients

What do we offer?
• A small flexible team with the possibility to administrate your own time and work from home some days of the week
• Lots of responsibility and possibilities to influence the work being completed
• Broad field of work with good possibilities to expand your technical knowledge
• Expanding company with lots in the pipeline
• Friskvårdsbidrag (state sponsored health initiative like a gym card), fruit and coffee/tea

Requirements

Good working knowledge of:
• Object orientated programming, primarily in PHP but preferably also in other languages like C++ and Java
• SQL/databases
• Git
• Testing
• Written and spoken English. Swedish is NOT a requirement!

Knowledge in any of the following a plus:
• Linux server administration: configuration, security and troubleshooting of CentOS servers
• Symfony framework
• JavaScript/jQuery/Angular JS
• CSS/HTML/UI-frameworks

Are you interested?
Send your CV and a short cover letter (max 300 words) where you explain your view on code optimisation and its role in your programming to [email protected]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bronseken söker nu en erfaren systemutvecklare inom webb- och distribuerade system.

Är du en utvecklare med erfarenhet inom utveckling av större webbaserade system och linuxadministration? Söker du mer ansvar och frihet? Då ska du ansluta dig till oss på Bronseken, ett litet team i expansionsfas. Vi kommer tillsammans utveckla våra kunders system efter deras önskemål.

Vad kommer du göra?
• Utveckla komplexa webbsystem i PHP med hjälp av ramverk så som Symfony
• Utveckla interna projekt
• Utveckla tester till befintliga system
• Administrera servrar i linuxmiljö
• Viss teknisk support mot kunder

Vad erbjuder vi?
• Ett litet flexibelt team med möjligheter att administrera över egen tid och jobba hemifrån vissa dagar
• Mycket ansvar med möjligheter att påverka arbetet som görs
• Brett arbetsområde med stora möjligheter att expandera sin kunskapsbank
• Expanderande bolag med mycket på gång
• Friskvårdsbidrag, frukt och kaffe/te

Krav

Goda kunskaper i/inom:
• Objektorienterad programmering, främst i PHP men gärna även i andra språk så som C++ och Java
• SQL/databaser
• Git
• Testning
• Engelskt tal och skrift dock krävs INTE svenska

Pluspoäng för kunskaper inom:
• Linux serveradministration: konfiguration, säkerhet och felsökning på CentOS servrar
• Ramverket Symfony
• JavaScript/jQuery/Angular JS
• CSS/HTML/UI-ramverk

Är du intresserad?
Skicka CV och ett kort brev (max 300 ord) till [email protected] där du förklarar din syn på optimering av kod och dess roll i din programmering.

Bronseken is looking for a system developer with experience in web- and distributed systems development.

Are you a developer with experience of larger web-based system development and Linux server administration? Are you looking for more responsibility and more freedom? Then you should come work for Bronseken, a small but expanding team. Together we will develop our clients systems according to their wishes.

-------------------------------------------------------------

Bronseken söker nu en erfaren systemutvecklare inom webb- och distribuerade system.

Är du en utvecklare med erfarenhet inom utveckling av större webbaserade system och linuxadministration? Söker du mer ansvar och frihet? Då ska du ansluta dig till oss på Bronseken, ett litet team i expansionsfas. Vi kommer tillsammans utveckla våra kunders system efter deras önskemål.

What do we offer?
• A small flexible team with the possibility to administrate your own time and work from home some days of the week
• Lots of responsibility and possibilities to influence the work being completed
• Broad field of work with good possibilities to expand your technical knowledge
• Expanding company with lots in the pipeline
• Friskvårdsbidrag (health initiative like a gym card), fruit and coffee/tea

--------------------------------------------------------

Vad erbjuder vi?
• Ett litet flexibelt team med möjligheter att administrera över egen tid och jobba hemifrån vissa dagar
• Mycket ansvar med möjligheter att påverka arbetet som görs
• Brett arbetsområde med stora möjligheter att expandera sin kunskapsbank
• Expanderande bolag med mycket på gång
• Friskvårdsbidrag, frukt och kaffe/te

Detta är en jobbannons med titeln "Systemutvecklare" hos företaget Bronseken AB och publicerades på webbjobb.io den 13 februari 2017 klockan 00:00.

Hur du söker jobbet

Ansökan sker via e-post till [email protected].

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black