• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi ca 930 anställda varav ca 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.

Enheten Beslutsstödssystem

Vid enheten bedriver vi forskning inom beslutsstöds- och cyberområdet med fokus inom bl a forskningsområdena informationshantering och artificiell intelligens (AI) samt beteendemodellering med tillämpningar inom övriga verksamhetsområden både inom och utom enheten. Målet är att utveckla nya metoder och tekniska system som kan ge stöd till beslutsfattare då de ska fatta svåra beslut i pressade situationer. Det underlag vi arbetar med består av allt från mindre till oerhört stora mängder data och information från t ex sensorer, webben och databaser, inklusive textbaserat material.

Våra största kunder är Försvarsmakten med stödmyndigheter, men också andra myndigheter. Vi bedriver också forskning inom EU:s civila säkerhetsforskningsprogram som stöd för forskningen åt våra huvuduppdragsgivare.

FOI söker nu en junior forskningsingenjör med intresse för områdena maskininlärning inklusive ”deep learning”, neurala nätverk och ”reinforcement learning”, evolutionär programmering, adaptiva system och particle swarm optimization.

Arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå i att utveckla metoder och teknik (algoritmer och verktyg) för beslutsstöd och analys av stora mängder heterogen data genom informationsfusion och olika AI-tekniker, främst deep learning och maskininlärning. Detta arbete kommer att utföras tillsammans med mer seniora forskare och systemutvecklare. Du kommer också att delta i utveckling och användartestning av programvarusystem för demonstrationer, användarförsök och annan överföring av forskningsresultat till kund.

Arbetet sker i projektform, vilket gör att du måste kunna arbeta både självständigt och i grupp.

 

Din profil:

• Du har kompetens motsvarande civilingenjör, med specialisering inom maskininlärning och deep learning.

• Du har studerat och kan Artificial Intelligence, Deep Learning, Evolutionary Computing, Machine Learning, Neural Networks, Reinforcement Learning, Particle Swarm Optimization samt adasptiva system.

• Du har nyligen erfarenhet av försvarsrelaterad forskning avseende att implementera, testa och utvärdera olika maskininlärnings- och ”deep learning” - algoritmer för utvecklandet av intelligenta aktörer inom ramen för militära simuleringar.

• Du har goda kunskaper om utveckling av programvara i Java, Python, Matlab, Objective C samt kunskaper i HTML+CSS, Javascript.

• Du har god problemlösande analytisk förmåga.

• Du är självständig, tar egna initiativ, är självgående och är flexibel.

• Du trivs med att arbeta i grupp och har god samarbetsförmåga.

• Du kan kommunicera effektivt och har god förmåga att kommunicera klart och tydligt både i tal och skrift på svenska såväl som engelska.

I urvalsprocessen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och ditt intresse för området.

Vi erbjuder

På FOI drivs vi av att få bidra till samhällsnyttan genom att bedriva forskning inom försvar och säkerhet för våra uppdragsgivare. Här finns en inspirerande och kreativ miljö fylld av kompetens, nyfikenhet, mod och nytänkande. Då vi arbetar med forskning och kunskapsutveckling ger det dig en möjlighet att utveckla din egen kompetens. FOI strävar efter mångfald där medarbetarnas bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar verksamheten. Vi arbetar medvetet för att vår arbetsplats ska ha en god arbetsmiljö och vara jämställd. Vi underlättar för våra medarbetare och chefer att kombinera arbetet med föräldraskap. Anställningen är tillsvidare och inleds med 6 månaders provanställning. Vårt kontor är beläget i Kista med bra kommunikationer och ett stort utbud av service och handel. Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen.

Har vi lyckats fånga Ditt intresse?

Du är välkommen med frågor till Lars Lindberg, enhetschef för enheten Beslutsstödssystem. Fackliga kontaktpersoner är Staffan Lindgren för SACO-föreningen och Marja-Liisa Pettersson för OFR/S – ST-föreningen vid FOI. Samtliga nås på telefon 08-5550 30 00.

Välkommen med din ansökan skriftligen via mail oss tillhanda senast 2017-12-07 . Vi vill att du nämner de utbildningar och erfarenheter som är relevanta för jobbet. I ansökan ska du sedan bifoga ett komplett CV och ett personligt brev.

Detta är en jobbannons med titeln "Forskningsingenjör AI" hos företaget FOI Försvars och Säkerhetssystem och publicerades på webbjobb.io den 29 November 2017 klockan 16:25.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black