• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Top Talent Jobs

Top Talent Jobs erbjuder experter inom området
Ekonomi, IT/Engineering, Life Science, Administration.
Vi skräddarsyr lösningarna utefter kundens behov genom rätt person med de kvalifikationer som krävs.
Vi har själva över 15 års erfarenhet av bemanningsbranschen och har mycket god inblick i vad kunden vill ha.
Vårt mål att vi ska vara det självklara valet när företag behöver hyra in eller rekrytera kompetent personal.

Vi erbjuder:

Rekrytering
Uthyrning
Interimmanagement
Headhunting

Vi kvalitetssäkra alltid bemanningsuppdraget genom kontinuerlig uppföljning med kund och konsult.
Vi tillämpar de allmänna bestämmelser enligt bemanningsföretagens branschorganisation och abpu-10.

Till vår kund söker vi en Senior fullstack-utvecklare med start omgående och ca 6 månader framåt.
Du blir anställd av Top Talent Jobs och Jobbet utförs i kundens lokaler.

Vår kund söker motiverade och seniora fullstack-utvecklare som brinner för systemutveckling, kundupplevelse och ett agilt arbetssätt. Som fullstack-utvecklare kommer du att ingå i ett tvärfunktionellt team och göra allt från att skriva kod och tester till att fundera över hur vi kan förbättra och skapa användarvänliga, effektiva och tilltalande funktioner. Våra team består av både svenska och engelsktalande personer, vilket medför att du måste ha goda kunskaper inom båda språken.

Kunden behöver förstärkning av fullstack-utvecklare med erfarenhet av att arbeta både back-end och front-end. Arbetet innefattar bland annat att förbättra vår nuvarande lösning med samtidigt att bygga nytt i AWS. Det är en spännande resa där vi jobbar med att lyfta den befintliga plattformen till något mer modulärt/tjänstebaserat, där varje team tillsammans ansvarar för teknikval och tillvägagångsätt.

Ska Krav:

• Minst 5 år av Javautveckling
• Jobbar med GIT, Maven/Gradle, SQL
• Erfarenheter från Tomcat, Weblogic, eller liknande
• Jobbar med semantisk HTML
• Jobbar med responsive design i CSS3/ SASS/ LESS/ Stylus (gärna jobbat med modulariserad css)
• Jobbar med ”vanilla Javascript”
• Erfarenhet av React
• God förståelse i refaktorering av Javascript
• Jobbar med debugging i browsern
• Jobbar med en TDD-approach
• Erfarenhet av Continuous integration och Continuous delivery
• Jobbar Agilt och har god förståelse för varför man gör det

Du bör ha:

• Erfarenhet av pipelines i Node (grunt/gulp, webpack är ett plus)
• Förståelse för mobila browsers
• Förståelse för performance av webben
• Erfarenhet av prototyping/ iterera design med kravställare och användare
• Erfarenhet av att testa Javascript (både UI och enhetstestning)

Meriterande:

• Erfarenhet av Spring Boot
• Microservice’s, Docker, AWS
• DevOps
• Erfarenhet av distribuerade system
• Driver eget utvecklingsprojekt
• Läser litteratur om ny teknik för webbutveckling
• Community (Github)
• Jobbat analytics/metrics- drivet

Vi söker produktutvecklare, inte utvecklare
Vi söker en person med passion för systemutveckling, responsive design, automation och test. Någon som värderar hantverket högt och samtidigt förstår att tekniken inte har något egenvärde. Personen skall tycka det är intressant med nya saker, men samtidigt vara tillräckligt senior för att förstå att det inte är ramverket X eller Y som gör att ett projekt blir lyckat.

Vi söker personer som tar ansvar för vardagen
Som person ska man inte vara passiv och förvänta sig att andra löser saker åt en, identifierar man ett problem så förväntas man att antigen ta tag i det själv eller se till så att andra i teamet kan hjälpa till att lösa det. Vi vill att alla skall tänka på affärsvärde, vilken effekt olika features ger samt hur man på minsta möjliga sätt kan uppnå högst outcome/ impact.
Vi söker personer som förstår hantverket
Att vara pragmatisk ser vi som en självklarhet. Man förstår att skriva generisk och flexibel kod som löser mer än det man specifikt jobbar med inte ger någon nytta utan istället kommer bli en belastning framöver.

Vi söker personer som drivs av att arbeta i självorganiserande team
Att jobba agilt och att vara en del av ett team ser man som något självklart. Att det är mer effektivt och roligare att tillsammans lösa problem, är ett synsätt som är viktigt. Att hjälpa andra samt att dela med sig av kunskap är en naturlig del av ens vardag, samtidigt som att man lyssnar och lär sig av andra. Självklart är man även transparant och prestigelös. Det spelar ingen roll vems idéer det är, huvudsaken är att det hjälper oss att utvecklas i rätt riktning.

Vi söker personer som vill jobba med korta feedback-loopar för träffsäkra lösningar
Har man jobbat enligt Lean, Scrum, Kanban eller liknande med MVP-tänk så kommer man kunna bidra mer i de diskussioner som förs inom teamen. Varje team förväntas själva komma fram till vad man skall arbeta med, varför, samt vilken effekt det kommer att ge. Ett viktigt tankesätt är att bryta ner stora aktiviteter till mindre bitar som skapar värde för kunderna redan nästa vecka och hur vi kan mäta/följa upp det.

Detta är en jobbannons med titeln "Senior fullstack-utvecklare med start omgående" hos företaget Toptalent Jobs Ab och publicerades på webbjobb.io den 25 februari 2018 klockan 12:56.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black