• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Vad du blir en del av
Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.
Affärsenheten Airborne Surveillance System ansvarar för flygburen radar och övervakningssystem och examensarbetet kommer bedrivas inom sektionen Concepts & Functions.
Vårt arbetsområde är avancerade systemstudier både rörande våra befintliga och framtida produkter samt systemdesign av gemensamma funktioner för våra radarsystem. Vi har en generellt sett hög teoretisk kompetens där all personal har en gedigen bakgrund och våra kontaktytor återfinns både inom och utom företaget.

Om Saab
Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling. Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Din framtida utmaning
En radar som typiskt finns i moderna flygplan skickar ut elektromagnetisk strålning i form av pulser med visst intervall. Svaren på pulserna komprimeras med ett filter lämpligt för den utsända pulsen. Denna komprimering ökar signal-till-brus förhållandet (SNR) i data och därefter detekteras mål, samt målets position och hastighetsvektor beräknas. Problem uppstår då, exempelvis en annan radar, skickar ut elektromagnetisk strålning inom samma frekvensband med ett annat intervall och annorlunda modulering av puls vilket ger oförutsägbara effekter i pulskomprimeringen. Detta påverkar därför egen radar i form av omedveten eller medveten störning vilket medför svårigheter att detektera mål men kan även bidra till detektion av falska mål. 
Att kunna bedöma och få ut så mycket information, från svars-ekon, som möjligt är viktigt för att presentera en bra bild av omgivningen för piloten. Därför måste signalbehandlingen i radarn vara robust i alla scenarion. Analys av data görs vanligtvis i t.ex. dopplerdomänen vilken är begränsad vid störning. 
Examensarbetet går ut på följande:

Litteraturstudier för en fördjupning inom radar och radarstörning
Studera relevanta rapporter inom ämnet om identifiering av interferens
Signalbehandling/algoritm-utveckling i MATLAB för att robust kunna identifiera interferens
Fortsätta utveckling med att minimera interferensens påverkan i signalbehandlingen
Presentera resultaten i rapport och presentation

Den du är idag
Examensarbetet är lämplig för en eller två studenter på mastersnivå med inriktning mot t.ex. teknisk matematik, fysik, eller signalbehandling. God kunskap i MATLAB är en förutsättning.
Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Om Saab
Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling. Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Detta är en jobbannons med titeln "Examensarbete: Identifiering av interferens" hos företaget Saab AB och publicerades på webbjobb.io den 8 mars 2018 klockan 11:23.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black