• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

English text below!

Nu söker vi en Senior UX designer till EVRY

Om jobbet

I rollen som UX designer kommer du att sitta inhouse där ditt specialområde kommer att vara användarupplevelse med inriktning på webb och mobila applikationer. Du kommer att ha en central roll i uppdragen och få chansen att vara med att påverka hur vi jobbar med UX i en miljö där nya idéer och arbetsmetoder mer än gärna välkomnas. På EVRY lägger vi stort värde vid att förstå användarens betydelse med en god känsla för det visuella.

Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande där du arbetar med allt ifrån user research, wireframes, prototyper och användartester till att vara med tidigt i säljprocessen samt leda workshops med våra kunder.  

 Vi ser att du

•  Har arbetat inom UX i flera år och har en stor passion for UX design.

•  Är service minded, ha en positiv inställning och god känsla för kvalitet.

•  Är flexibel, självständig och att du motiveras av resultat.

•  Drivs av att utvecklas och ständigt förbättras.

•  Har en relevant utbildning eller har förvärvat motsvarande kunskap på annat sätt.

•  Pratar flytande engelska.

•  Har grundläggande kunskaper i svenska, med hög ambition att snabbt förbättras

 

Vi erbjuder dig 

Vår storlek är vår styrka. Som ett av Nordens ledande IT-bolag erbjuder vi dig fler möjligheter än likvärdiga företag. Vi har stor geografisk spridning i Sverige och världen – våra kunder är små som stora, välkända som okända, lokala som globala. Vår bredd, tillsammans med höga förändringstakt, ger dig kraft att utvecklas. Vi strävar efter att vara en modern och attraktiv arbetsplats. Därför bygger vi arbetsgrupper med stor mångfald för att ta tillvara och utveckla kompetens och nytänkande. 

Om EVRY

EVRY är ett ledande IT-företag på den nordiska marknaden med lokal närvaro på 50 orter. Genom en hög verksamhetskompetens från en rad branscher skapar EVRY värde för våra kunders affärer samtidigt som vi bidrar till utvecklingen av samhället. Vi hjälper våra kunder att få konkret nytta av IT genom hela värdekedjan, från lösningar och konsulttjänster till outsourcing.

Tjänsten är på heltid, med start omgående. Du kommer att arbeta på EVRY Solna. Vi kommer att intervjua löpande. Så skicka din ansökan så fort som möjligt. 

Vid frågor kontakta [email protected] eller ring 073 536 7879

 

Now looking for a passionate Senior UX designer to work with EVRY

About the job

In your role as UX designer, you will be in-house where your special area will be user experience focused on web and mobile applications. You will have a central role in the assignments and have the opportunity to influence how we work with UX in an environment where more ideas and working methods are more than welcome. At EVRY we add great value to understanding the user's meaning with a good sense of the visual.

Your tasks will vary, where you work with everything from user research, wireframes, prototypes and user tests to being in the sales process early and leading workshops with our customers.

 Your qualifications

• You are a service minded individual who has a positive attitude and good sense for quality.

• You are flexible, independent and motivated by results.

• Driven by constant improvement and development.

• You have several years of experience and passionate about UX design.

• Have a relevant degree or have acquired equivalent knowledge in UX in another way.

• You speak fluent English

• You have basic knowledge in Swedish, with a high ambition to improve quickly. 

We offer you

Our size is our strength. As one of the Nordic region's leading IT companies, we offer you more opportunities than equivalent companies. We have a large geographical spread in Sweden and the world - our customers are small as large, well-known as unknown, local and global. Our breadth, along with high rate of change, gives you the power to develop. We strive to be a modern and attractive workplace. Therefore, we build high-level workgroups to utilize and develop skills and innovation.

About EVRY

EVRY is a leading IT company in the Nordic market with local presence in 50 locations. Through a high level of business expertise from a number of industries, EVRY creates value for our customers' businesses while contributing to the development of society. We help our customers gain concrete benefit from IT through the entire value chain, from outsourcing solutions and consulting services.

This is a full-time position to start immediately based in Stockholm. We will interview on an ongoing basis, so apply by sending your CV as soon as possible.

For questions please don't hesitate to contact [email protected] or 073 536 7879.

Detta är en jobbannons med titeln "Senior UX designer till EVRY" hos företaget Novare Potential AB och publicerades på webbjobb.io den 8 maj 2018 klockan 13:45.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black