• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Teknikspecialist med inriktning nätverk till Nationellt it-brottscentrum, Nationella operativa avdelningen, ref. nr 79/18.

Beskrivning av arbetsplatsen:
Nationellt it-brottscentrum (Swedish Cybercrime Center, SC3) är under upp-byggnad och är Polismyndighetens knutpunkt avseende it-relaterad brottslig-het. It-brottscentrum består av tio grupper med olika inriktningar. Vid centret bedrivs bland annat brottsutredning, underrättelseinhämtning, undersökning av digitala informationsbärare, video/bildanalys, avancerad internetinhämtning och analys av nätverkstrafik.

Arbetsuppgifter:
Ditt uppdrag består i huvudsak av att stödja den brottsbekämpande verksam-heten inom Polismyndigheten genom
teknisk bearbetning och analys av information inhämtad genom hemliga tvångsmedel, men även delta i vissa av gruppens övriga arbetsuppgifter.
Arbetsuppgifterna på gruppen består i övrigt av bland annat avancerad
internetinhämtning, arbete med kryptovalutor, hemliga tvångsmedel,
programmering, bevissäkring, och analys av metadata.
Du kommer att vara en del av det teknik- och metodutvecklingsarbete som bedrivs inom området. Du kommer att samverka med polisregionerna, andra myndigheter och organisationer både nationellt och internationellt. Du kommer att representera Nationellt it-brottscentrum vid konferenser, utbildningar och samverkansforum.
Beredskapstjänstgöring kan förekomma. Arbetet vid it-brottscentrum
kan medföra tjänsteresor både in- och utrikes, ibland med kort varsel.

Kvalifikationer:
. Akademisk examen eller polisexamen med för rollen relevant arbets-livserfarenhet alternativt eftergymnasial utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
. God förståelse av datorkommunikation
. Praktisk erfarenhet av analys av nätverkstrafik
. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Meriterande:
. Mycket goda kunskaper och erfarenhet av analys av ip-baserade nät-verkstrafik, inklusive paketdata
. Vana att hantera stora informationsmängder och data
. GIAC Network Forensic Analyst (GNFA) certifiering eller motsva-rande utbildning
. Erfarenhet av Linux
. Kunskap om något scriptspråk, exempelvis Python
. Erfarenhet av arbete med VPN och brandväggar
. Erfarenhet av arbete inom OSINT
. Programmeringskunskaper
. Ytterligare språkkunskaper

Personliga egenskaper:
Arbetsuppgifterna ställer krav på att du har hög integritet och ett professionellt förhållningssätt. Dessutom krävs god förmåga att arbeta i grupp med stort en-skilt ansvarstagande mot gruppens gemensamma mål, men du ska också kunna arbeta självständigt. Du har god social kompetens och bra kontakt- och samar-betsförmåga inom och utom polisen. Du är flexibel, strukturerad, noggrann och har ordningssinne. Du ska ha stort engagemang och vilja att utveckla och driva verksamheten framåt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och samarbetsför-måga.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta gruppchef Johan Dahl, tfn 010-56 386 44.

Facklig information lämnas av: Facklig information lämnas av: Kent Svärd, SACO, tfn 010-56 34 211; Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-56 38710; Jo-han Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010 5677092; Karna Tillheden, Seko Poli-sen, tfn 010-56 16 627

Övrig information
Placeringen/anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders pro-vanställning. Veckoplanerad arbetstid. Arbetsplatsen ligger på Kungsholmen i Stockholm. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekre-tessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhets-skyddslagen, genomförs före anställning. Anställningen kräver svenskt med-borgarskap.

Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt offentlighetsprin-cipen. Genom din ansökan samtycker du till behandlingen. Ansök senast 7 juni 2018.

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, ta kontakt med ansvarig chef.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats med många intressanta arbetsuppgifter och yrkes-grupper. Du får möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten. Vi bedriver vår verksamhet med det engagemang, den tillgänglighet och den effektivitet som vårt uppdrag kräver. Polismyndig-heten arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald och strävar efter att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenhet och bakgrund tas till vara.
Våra anställda har tillgång till ett friskvårdsutbud med goda träningsmöjlighet-er.
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 7 juni 2018. Vi tar endast emot bilagor i format .doc eller .pdf.

Skicka din ansökan via e-post till: [email protected] eller till adressen: Po-lismyndigheten, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. 79/18 i mailets ärendemening.

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med närmare 30 000 medarbe-tare och är organiserade i sju polisregioner och nio nationella avdelningar varav Nationella Operativa Avdelningen (NOA) är en. Nationella Operativa Av-delningen har ca 1400 anställda. Avdelningen består av 14 enheter varav Nat-ionellt it-brottscentrum är en. Nationellt it-brottscentrum är myndighetens knut-punkt för it-relaterad brottslighet

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och per-sonlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värde-grund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom poli-sen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på http://www.polisen.se

Detta är en jobbannons med titeln "Teknikspecialist med inriktning nätverk till Nationellt it-brottscentrum" hos företaget Polismyndigheten och publicerades på webbjobb.io den 17 May 2018 klockan 14:05.

Hur du söker jobbet

Ansökan sker via e-post till [email protected].

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black