• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Arbetet handlar om att ta över utvecklingen av ett informationssystem som pågått under ca 2 år, vars arbetsnamn är ”MKinfo”.

Beskrivning av MKinfo:

1. Systemets kärna hanterar information i små enheter och ger möjlighet att relatera dessa till varandra på ett mångsidigt och samtidigt logiskt och rationellt sätt. Användaren är inte låst till en viss tabellstruktur, utan är mycket fri att strukturera sin information och samtidigt ha tillgång till kärnans kraftfulla verktyg, som t.ex. versionshantering, kommentering, översättningar, revisioner, remisser, projektstyrning, komihåg, presentation (offentligt eller djupt inloggad), o.s.v.

2. Runt kärnan läggs sedan lager på lager av funktionalitet för att anpassas till organisationers skiftande krav. Tack vara att all funktionalitet i första hand relaterar till den ovan beskrivna kärnan blir informationshanteringen med tiden kraftigare och kraftigare.

3. Arbetet har två faser:
a. Fas 1: Tentipi AB’s egna behov av att knyta samman vår komplexa uppsättning av information om material, produkter, rutiner, göra-listor och mycket annat och göra den informationen tillgänglig online. Den informationen kan vara djupt skyddad ”intern” information, t.ex. för översättningar av externa parter. Viss information är fullständigt öppen. Informationen lagras i små enheter och inte i dokument, vilket ger behandlingsmöjligheter och användbarhet på en mycket högre nivå.
Det första som ska färdigställas (och som är nästan klart) är att med under den ovan beskrivna kärnan som bas skapa ett bokningssystem där Tentipi AB’s kunder kan anmäla sina aktiviteter och deras gäster boka upp sig. Detta system är nästan klart. Den del av den centrala kärnan som krävs för just denna applikation är också nästan klar.
Nästa delprojekt är ett verktyg som underlättar administrationen av översättningar.
b. Fas 2: Lansering av programmet som en säljbar mjukvara. I den fasen bildas ett nytt företag. Potentialen är här enorm eftersom MKinfo i själva verket inte är specialanpassad för Tentipi AB, utan är en plattform från vilken snäva tillämpningar kan ställas iordning, utan insats av programmerare, t.ex. som hjälpmedel för studenters uppsatser, för doktorsavhandlingar, m.m. I andra änden kan mycket avancerade lösningar ställas iordning och säljas via konsulter till större organisationer, som själva justerar systemet att passa precis i organisationen. Detta ger närmast obegränsade affärsmöjligheter.

Kompetenskrav:
• Kunskap och minst 3 års erfarenhet i systemering.
• Kunskap och minst 3 års erfarenhet i följande språk: PHP, JavaScript, CSS3, HTML5
• Skicklig på gränssnittsutveckling med jQuery, HTML5, CSS3. Bildredigering i Adobe Photoshop, Illustrator.
• Kunskap och erfarenhet av att administrera Linux servers.
• Kunskap och minst 3 års erfarenhet av databaser, MySQL.
• Kunskap och minst 1 års erfarenhet av MVC ramverk, exempelvis Yii, CakePHP, Zend.

Önskade erfarenheter:
• Vana att leda projekt som nyttjar programmerare i t.ex. Indien

Ange i vilken grad du uppfyller vart och ett av kraven och önskemålen ovan.
Ange gärna om du har någon relation till Sunne.

Ambitionen bakom projektet är stor och utmaningen likaså. Potentialen minst sagt enorm. De som visar sin duglighet i projektet kommer att erbjudas delägarskap i det separata företag som bildas när det är dags för lansering. Det delägarskapet kan visa sig bli en förmögenhet.

Detta är en jobbannons med titeln "Programmerare med systemeringskunnande" hos företaget Tentipi AB och publicerades på webbjobb.io den 9 augusti 2018 klockan 00:00.

Hur du söker jobbet

Annonsören har inte angett en direkt referens för ansökan. Läs annonsen noggrant och besök deras webbplats.
webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black