• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Inom Kronofogden pågår ett arbete för att ersätta befintliga stordatorsystem med nya moderna IT-system. Ett av projekten har till uppgift att utveckla tjänster som ska hantera allmän kronofogdeinformation som har flera konsumenter samt tillgängliggöra externa källor internt för att effektivisera och minimera dubblerad funktionalitet.

Projektets leverabler består av tjänstekomponenter som konsumeras av flera olika verksamhetssystem, med många integrationer och systemberoenden, nästan inga användargränssnitt, varför det är viktigt att förstå tekniken bakom och hur allt hänger ihop tekniskt, för såväl frontend som backend. Projektet drivs enligt agilt arbetssätt varför det är viktigt att du är bekväm med agila arbetsmetoder.

Projektet söker nu en senior systemutvecklare med lösningsarkitektkompetens. Merparten av arbetet kommer att ligga på systemutveckling.

För att nå framgång i detta uppdrag bör du ha mycket god samarbetsförmåga, ha ett driv och att ta reda på det du behöver för att lyckas med ditt arbete. Du bör vara noggrann, analytisk, proaktiv, strukturerad samt ha en förmåga att tänka helhet.

Projektet bedrivs med agilt arbetssätt vilket innebär att du ska vara bekväm med agila arbetsmetoder och aktivt bidra till att projektet lyckas i sitt utvecklingsarbete.

Aktuellt uppdrag är inom samhällskritisk verksamhet

Rollen innefattar till viss del att agera lösningsarkitekt och kunna leda systemutvecklarna mot vald lösning, men även utveckla själv.

I rollen ingår att:
Arbeta med ett agilt arbetssätt (Scrum)
Utveckla och implementera mjukvarulösningar i Java inom specificerad tid och budget i enlighet med ställda krav och beslutad design.
Utveckling av system sker med hänsyn till den planerade/levererade lösningens hela livscykel.
Utföra enhetstester och integrationstester med andra delsystem
Felsökning för att lösa komplicerade problem/fel.
Tillsammans med scrummaster kommunicera framdrift i sprinten
Delaktig i planering av innehåll i sprint tillsammans med projektets övriga resurser
Agera mentor för systemutvecklarna, hjälpa och stödja
Granska kod och vara bollplank vid problem
Arbeta delvis som lösningsarkitekt
Levererar systemdokumentation.
Dokumenterar implementerad funktionalitet.
Förankra lösningen med områdearkitekten och andra lösningsarkitekterna vid behov
Genomgång av lösningen för testare och även vara bollplank vid behov
Agera som 3:e linjens support

Uppdraget innefattar arbete inom:
Språk/plattform: Java/JavaEE7 eller senare med fokus på EJB3, JPA2 och JAAS
Databas: Oracle (inkl. SQL och PL/SQL)
Byggstöd: Maven och Ant samt Jenkins
Versionshantering: Git
Versionshantering databas: Liquibase
Applikationsserver: weblogic v10 och weblogic v12
Utvecklingsverktyg: IntelliJ IDEA för Java-utveckling
Testautomatisering och testramverk: Junit/Mockito/JBehave
Driftsmiljö: Unix/RedHat Enterprise Linux

Kravspecifikation:
Språkkunskaper:
Utmärkt svenska i tal och skrift.

Erfarenhet (ska-krav):
Du ska ha och på förfrågan kunna styrka dokumenterad erfarenhet av:
Minst 9 års arbetserfarenhet av Java/JavaEE-utveckling under de senaste 10 åren
Minst 7 års arbetserfarenhet av att jobbat i team som använder automatiska byggen, med Jenkins som byggserver under de senaste 10 åren
Minst 4 års arbetserfarenhet av arbete i ledande roll som ”lead developer” eller ”mentor” i JavaEE-baserat utvecklingsprojekt under de senaste 5 åren
Minst 2 års erfarenhet av rollen som lösningsarkitekt under de senaste 5 åren.
Minst 2 års erfarenhet av att ha arbetat och ansvarat för integration mellan olika applikationer under de senaste 3 åren.
Minst 1 års arbetserfarenhet av testautomatisering de senaste 5 åren
Arbetat med följande tekniker i projekt under de senaste 7 åren:
EJB3
JPA eller Hibernate
Maven
jUnit

Kompetens (ska-krav):
Högskoleutbildning, avklarad examen inom Data/IT, eller motsvarande kompetens

Erfarenhet (bör-krav):
Du bör ha och på förfrågan kunna styrka dokumenterad erfarenhet av
Krav 1. GIT
Krav 2. Unix/RedHat Linux Enterprise
Krav 3. Weblogic
Krav 4. SOAP/XML eller Rest/Json

Detta är en jobbannons med titeln "Systemutvecklare" hos företaget StarHunt och publicerades på webbjobb.io den 1 april 2019 klockan 14:36.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black