• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Ort: BorlängeGävleStockholm
Trafikverket bedriver en av landets mest komplexa och omfattande it-verksamheter och ansvarar för flera samhällsviktiga it-tjänster. Centrala funktionen IT har nyligen genomgått en stor förändring i syfte att centraliseras, renodlas och effektiviseras och numera är Trafikverkets it-kompetens samlad i en flödesorganisation med både styr- och beställarförmåga. Organisationen har ett funktionellt ansvar för all IT i Trafikverket och består idag av drygt 900 medarbetare över hela landet. IT-organisationen bygger på Trafikverkets förvaltningsmodell och består av tre huvudområden, styrning, beställning och leverans, fördelat på fem avdelningar under it-direktören.

Genom god arkitektur och styrning bidrar enheten Arkitektur till en större verksamhetsnytta samt en lägre totalkostnad för it-lösningar och it-infrastruktur över deras livscykel. Genom sin kompetens medverkar enheten till att it-lösningar får en sådan struktur att nuvarande och förväntade krav kan realiseras med god effektivitet och till en rimlig kostnad. Enheten IT Arkitektur ingår i avdelningen IT Applikation och drift. Enheten Arkitektur ansvarar för och att säkra Trafikverkets lösningsarkitektur inklusive tillhörande information, integration och infrastruktur oavsett anskaffningsform.
Arbetsuppgifter
Som arkitekt arbetar du med att beskriva, modellera, visualisera, analysera och designa it-lösningar och dess ingående delar baserade på krav ifrån verksamheten samt existerande it-tjänster i Trafikverket. Du har fokus på att se till att återanvändning av information och funktionalitet sker samt att säkerställa att företagsövergripande arkitekturprinciper och riktlinjer följs. Som arkitekt arbetar du med att strukturera och designa it-lösningar så att de uppfyller både funktionella och icke funktionella krav samt de olika arkitekturella kvalitetskrav som ställs.

- Analysera, utforma och dokumentera it-arkitekturer som motsvarar verksamhetens behov på kort och lång sikt samt följer gällande yttre ramar (riktlinjer, befintligt it-ekosystem, ramverk m.m.)
- Kommunicera beslutad arkitektur
- Följa upp att beslutad lösningsarkitektur efterföljs
- Arbete vid granskning/utvärdering av it-arkitekturer
- Arbete vid upphandling inom it-anskaffningar
- Ta fram lösningsförslag
- Ha aktiv roll i Trafikverkets sourcingplaner.

Du kommer att ingå i en grupp med ca 20 medarbetare varav hälften jobbar med applikationsinriktad lösningsarkitektur och den andra hälften med infrastruktur. Vi finns på 3 orter i landet (Gävle, Borlänge, Stockholm). Efter nyetablering av funktion och enhet Arkitektur saknas arkitekter inom vissa kompetensområden. Du kommer att arbeta med arkitektur för verksamhetsområde Samhälle och Investering samt integrationer med andra VO.
Kvalifikationer
Vi söker dig med högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) inom IT eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du ska bred och/eller djup erfarenhet av att ha designat och utvecklat sammansatt IT-arkitektur. Det är ett krav på minst 5 års relevant branscherfarenhet. God erfarenhet av systemutvecklingsarbete, kunskap om utvecklingsspråk, ramverk och verktyg samt Microsoftplattform (ASP.NET, C#, Sare Point, SQL server, TFS).

Arbetsuppgifterna innebär bland annat att utreda (analysera, utvärdera) och utveckla olika handlingsalternativ. Problemen är ofta komplicerade och olikartade/sammansatta och kräver nytänkande, logiskt tänkande och analytisk förmåga.

Du bör ha förmågan att balansera olika aspekter mot varandra, så som flexibilitet mot förvaltningsbarhet, prestanda mot kostnad och tänkta användningsmönster etc. Du ska ha ett naturligt engagemang och drivkraft och ha en förmåga att förstå och relatera till organisationens syfte, mål och strategier.

Som person är du resultatinriktad, driven och har mycket god samarbetsförmåga. Du har förmåga att såväl tillsammans med andra som enskilt motivera och entusiasmera medarbetare i förändringar och i utveckling av arkitekturen. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Detta är en jobbannons med titeln "Arkitekt IT, Samhälle och Investering" hos företaget Trafikverket och publicerades på webbjobb.io den 21 augusti 2014 klockan 09:25.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black