• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

YILPORT Holding is a privately held, wholly owned subsidiary of YILDIRIM Group, one of the fastest growing Turkish industrial groups with its ports located in Turkey as well as in the world. The company has ambitions to become one of the top 10 global container terminal operators and it has recently become the largest terminal operator in Turkey in terms of number of ports operated and overall capacity.

In the Nordics, YILPORT Holding has operations in Gävle, Stockholm Nord and Oslo. And we are now looking for an IT Admin/Technician to be based in Gävle.

Our new IT-technician will among more have the following tasks:
. The IT Admin/Technician will be responsible for Enterprise Level Applications and systems, ensuring they perform effectively and meet business expectations with
performance, availability, effectiveness, and functionality
. Install, configure, and deploy new applications, systems software, products, and/or enhancements to existing applications throughout the enterprise
. Perform troubleshooting and problem resolution for assigned systems, working directly with end users when necessary
. Perform basic system administration, configuration, and maintenance functions
. Solve technical problems including but not limited to; Server problems, network equipment's, Notebook, desktop, tablet, phablet, mobile devices, smart phones, printers, meeting room equipment's, IP Phones, VIP support.
. Ad-hoc operational work when needed, as shift chief / planner
. Other Ad-hoc tasks may be given
This role will be partly administrative and partly operational. When working operational shift will apply, so the right candidate should be positive and able to participate in shift work.
The right candidate should have:
- A bachelor degree or equivalent within Computer Science or Information Technology
- Two years or more experience in on site IT-support/service desk/help desk along with technical support preferably based on ITIL best practice guideline
- Over average interest and knowledge of computer hardware, software, smart phones and printers
- Knowledge about servers (Win, Linux, Mac), Network and Firewall systems
- Certifications in Cisco, HP, Microsoft and ITIL or/and others would be a huge plus
- Operational experience in Service Desk Tools is an asset
As a person you should be comfortable with:
- Swedish and English, both oral and written
- Working in heights, on top of cranes
- Working methodical to solve problems and positive to adapt new skills
- Must be available to travel - as required.

A good fit for us will be a person who are patience, resourcefulness and has I true desire to help others. We will also prioritize candidates with experience from logistics/ports, and/or with proven leadership skills.

For more information about the position, please feel free to contact, Morten Kolek, +47 932 48 773 / [email protected] (HR Business Partner), or Berk Olgac +46 070 207 53 88 / [email protected] (IT-Manager).
All relevant candidates will be asked to perform a web-based interview, answering questions through or HR-recruitments system HR-Venue.

YILPORT Holding är ett privatägt, helägt dotterbolag till YILDIRIM Group, ett av de snabbast växande turkiska industrikoncernerna med sina hamnar i Turkiet, liksom i världen. Företaget har ambitioner att bli en av de bästa 10 globala containerterminaloperatörer och har nyligen blivit den största terminaloperatör i Turkiet i fråga om antalet hamnar drivs och den totala kapaciteten.

I Norden har YILPORT Holding verksamhet i Gävle, Stockholm Nord och Oslo. Och vi söker nu en IT-administratör / tekniker att vara baserad i Gävle.

Vår nya IT-tekniker kommer bland mer ha följande uppgifter:
. IT Admin / tekniker kommer att ansvara för Enterprise Level applikationer och system, så att de utför ett effektivt och uppfylla företagens förväntningar med
prestanda, tillgänglighet, effektivitet och funktionalitet
. Installera, konfigurera och driftsätta nya applikationer, systemprogramvara, produkter och / eller förbättringar av befintliga applikationer i hela företaget
. Utföra felsökning och problemlösning för tilldelade system, som arbetar direkt med slutanvändarna vid behov
. Utföra grundläggande systemadministration, konfigurering och underhållsfunktioner
. Lösa tekniska problem, inklusive men inte begränsat till; Server problem, nätutrustning s, stationär dator, tablet, phablet, mobila enheter, smarta telefoner, skrivare, mötesrum utrustningens, IP-telefoner, VIP-support.
. Ad-hoc operativa arbete när det behövs, som skift chef / planerare
. Övriga Ad-hoc uppgifter kan ges
Denna roll kommer att vara delvis administrativa och delvis operativa. När du arbetar operativt skift kommer att gälla, så den rätta kandidaten bör vara positiv och kunna delta i skiftarbete.
Rätt kandidat ska ha:
- En kandidatexamen eller motsvarande inom datavetenskap eller informationsteknik
- Två år eller mer erfarenhet av på plats IT-support / service desk / helpdesk tillsammans med teknisk support företrädesvis baserad på ITIL riktlinje best practice
- Över snittränta och kunskap om hårdvara, mjukvara, smarta telefoner och skrivare
- Kunskap om servrar (Win, Linux, Mac), nätverk och brandväggssystem
- Certifieringar i Cisco, HP, Microsoft och ITIL och / eller andra skulle vara ett stort plus
- Operativ erfarenhet av Service Desk Tools är en tillgång
Som person bör du vara bekväm med:
- Svenska och engelska, både i tal och skrift
- Att arbeta i höjd, på toppen av kranar
- Att arbeta metodiskt för att lösa problem och positivt att anpassa nya färdigheter
- Måste vara tillgänglig att resa - efter behov.

En bra passform för oss kommer att vara en person som är tålamod, uppfinningsrikedom och har jag riktig önskan att hjälpa andra. Vi kommer också att prioritera kandidater med erfarenhet från logistik / hamnar, och / eller med beprövade ledaregenskaper.

För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta, Morten Kolek, +47 932 48 773 / [email protected] (HR Business Partner), eller Berk Olgac +46 070 207 53 88 / [email protected] .com.tr (IT-chef).
Alla relevanta kandidater kommer att uppmanas att utföra en webbaserad intervju, svara på frågor genom eller HR-rekryteringar systemet HR-Venue.

Detta är en jobbannons med titeln "IT-tekniker/Datatekniker" hos företaget Gävle Containerterminal och publicerades på webbjobb.io den 4 augusti 2015 klockan 11:13.

Hur du söker jobbet

Ansökan sker via e-post till [email protected].

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black