Om konsultuppdraget

- Ort: Stockholm

- Uppdragslängd: Ca. 12 månader

- Uppdragsstart: Enligt ök.

- Sista ansökningsdagen: ansök snarast

- Omfattning: 50-70%

- OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.

Arbetsbeskrivning
De huvudsakliga arbetsuppgifterna inom aktuellt leveransområde är att löpande bevaka driftsrelaterade larm och incidenter samt hantera inkommande supportärenden. Rollen förväntas analysera inkomna ärenden, utföra initial teknisk felsökning, baserat på innehåll i tex loggar, administratörsgränssnitt mm vilket kräver både teknisk förståelse och verksamhetsförståelse. Att föreslå åtgärd, i vissa fall utföra åtgärd eller skapa underlag för vidare felsökning hos specialister ingår också inom ansvarsområdet.

Det är viktigt att ha en god teknisk förståelse för att på ett strukturerat och snabbt sätt kunna göra en konsekvensbedömning då en incident eller supporthändelse inträffar

I arbetet ingår även att löpande ansluta externa parter till kundens tekniska tjänster via parametersättning. Man ska även kunna vägleda och instruera externa parter om korrekt konfiguration och filinnehåll för att säkerställa kommande anslutningar.

Kunden genomgår även en agil transformation med inriktning mot Safe och det är viktigt att efterfrågad person har erfarenhet av hur agilt arbete bedrivs.

Arbetsuppgifter:

- Övervakning av applikationsdrift (att våra IT-applikationer fungerar som de ska) genom att kontrollera ärenden i ärendehanteringssystem (larm, incidenter och frågor från kunder), loggar, adminsitrationsgränsnsnitt etc.

- Gå igenom applikationsdriftsläget varje varje morgon inför rapportering till driftsansvariga.

- Strukturerad felsökning.

- Löpande bevaka och hantera (följa upp och slutföra) ärenden i IST:s funktionsbrevlåda. Prioritera i samverkan med ansvarig för Support & Drift

- Delta vid incident- och problemhantering som rör leveransområdet och har god dialog med kund och berörda parter.

- Signalera om och när nödvändig IT-relaterad dokumentation för applikationsdrift behöver kompletteras.

- Anslutning av nya kunder till våra informationsflöden.

Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

- Minst 5 års erfarenhet från driftövervakning, servicedesk eller motsvarande

- Minst 3 års erfarenhet från teknisk applikationsövervakning och incidenthantering där fler verksamhetskritiska system med många externa integrationer ingår

- Minst 2 års erfarenhet av arbete inom Linux/Unix miljö under de senaste 3 åren

- Minst 2 års erfarenhet med SQL under de senaste 3 åren

- Minst 2 års erfarenhet av XML/XSD

- Minst 2 år erfarenhet av arbete i SM9 eller likvärdigt ärendehanteringssystem för incidnethantering

- Minst 2 års erfarenhet av att arbetat med en applikationsserver weblogic

- Minst 1 års erfarenhet med Splunk

- Minst 1 års erfarenhet av systemutveckling med Java under de senaste 3 åren

- Kunskap om dokumentationskrav inom offentlig förvaltning tex arkivlagstiftning och sekretesslagstiftning

- Förmåga att kommunicera effektivt, och erfarenhet av att kommunicera med olika målgrupper (olika aktörer, roller, behov av detaljnivå, förkunskaper osv) (minst 5 års erfarenhet

Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):
Jira
Kännedom om Jenkins

Hur du kommer vidare

- Sök uppdraget genom denna annons

- I ansökan anger du ett kravställt timpris

- Lägg in ett CV på svenska i word-format

- Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.

- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss genom att svara på det bekräftande mailutskicket i samband med din ansökan.

På uppmaning från beställare/slutkunder vill de inte att vi lämnar ut information om dem. En annan anledning är att Shaya Solutions lägger stor mängd tid som man på förhand inte får betalt för såvida inte uppdraget tillsätts, och därav kan vara återhållsamma med informationsdelningen av naturliga skäl.

Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag på 13 orter i Sverige med utgångspunkt i Stockholm.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Detta är en jobbannons med titeln "Teknisk koordinator med erfarenhet av driftövervakning, Stockholm" hos företaget Shaya Solutions AB och publicerades på webbjobb.io den 25 januari 2023 klockan 17:16.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black