• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Klienthantering

Inom området klienthantering är primärt fokus att införa och underhålla moderna MDM-tjänster såsom Intune/MS Endpoint Manager, men i arbetet ingår även klienthantering i kundens "traditionella" miljö som hanteras via Active Directory, Group Policies samt Configuration Manager Ett krav är därmed att behärska felsökning, uppdatering och konfigurering av såväl moderna klienter som traditionellt hanterade klienter, vilka primärt är Windows 10, iOS/iPadOS och Android.

MS Azure

Inom området MS Azure ingår arbetsuppgifter som migrering av on prem-servrar till Azure, federering av identiteter till olika SaaStjänster, automation av arbetsuppgifter med Powershell inom Azure Automation, Azure Function Apps och Power Automate, hantering av servrar i Azure samt fjärråtkomst av webbappar via Azure AD Application Proxy. 

IT-säkerhet

Inom det tredje ansvarsområdet, IT-säkerhet, ingår preventivt säkerhetsarbete såsom härdning av klienter och cloud-miljö samt hantering av säkerhetsincidenter.

Avseende ServiceNow ingår utveckling av widgets och automation av t ex beställningsformulär från ServiceNow som integreras via REST-APIer.

Kompetenskrav:

- Mycket god/ avancerad erfarenhet av Intune/Endpoint Manager (Windows 10/11, iOS/iPadOS, MacOS, ChromeOS och Android) i Autopilot, Apple skol manager, Apple Bussiness manger, Andriod Zero touch, hantering av enrollment, policies, compliance policies och uppdateringar.

- Erfarenhet kring certifikatshantering (802.1x) - SCEP/NDES, RADIUS (NPS).

- Erfarenhet av IdP (Identity Provider) och SP (Service Provider) med SAML för federerade lösningar och applikatione Autentiseringsmedoder ex. Mobilt BankID, SITHS-kort, säkerhetsdosor.

- Mycket god erfarenhet av att ha jobbat i MS Azure (IaaS, PaaS och SaaS-tjänster).

- Mycket god erfarenhet av övervakning av Azure-resurser via Azure Monitor/Log analytics.

- Kunna använda sig av Kusto Query Language, KQL.

- God erfarenhet av avancerad automation i PowerShell.

- Mycket goda kunskaper om, och erfarenhet från arbete med säkerhet (Microsoft Defender for Endpoint, Defender for Cloud, Defender for O365, Defender for Cloud Apps, Conditional Access, MFA).

- Mycket goda kunskaper om Azure Enterprise App, Azure Appservicer och AppProxy.

- Flerårig erfarenhet av Active Directory och Azure AD.

- Mycket god erfarenhet av administration av ServiceNow (tabeller, widgets, workflows, automation).

- Erfarenhet av REST-APIer (t.ex Microsoft Graph).

- Erfarenhet av Data Factory.

- Flerårig erfarenhet av Javascript/AngularJS/Bootstrap.Ha mycket god erfarenhet av Microsoft 365 - Exchange Online, Sharepoint Online, Onedrive for Business

- Goda vanor att dokumentera.

Mervärde, Börkrav:

- Erfarenhet från kommunal verksamhet

- Erfarenhet av VMWare vSphere.

- Administration av Windows- och Linux-

- Administration av skrivare via CUPS

- Erfarenhet av ITIL och Agilt arbetsätt

- Erfarenhet av automation i Azure (Function Apps, Azure Automation samt Power Automate).

Detta är en jobbannons med titeln "Vi söker nu en senior It-tekniker!" hos företaget Northab AB och publicerades på webbjobb.io den 31 juli 2023 klockan 10:44.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black