• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver specialskolor. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi fördelar också statsbidrag och utvecklar läromedel.

Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.

Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Just nu fokuserar vi på att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden på myndigheten. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Du kan läsa mer om vad vi erbjuder på vår webbplats https://www.spsm.se/jobb.

Stöd och styrning arbetar med ett effektivt internt stöd och en god intern styrning och kontroll. Vi utvecklar vår verksamhet för ett hållbart samhälle. Kommunikation, rättsfrågor, processtöd, ekonomi, verksamhetsstyrning, personalfrågor, kompetensförsörjning, IT-frågor, internservice, upphandling och lokalförsörjning finns i verksamhetsområdet.

Samordningsenheten är en av stödenheterna inom verksamhetsområdet Stöd och Styrning. Samordningsenheten har ca 25 medarbetare. Enheten ansvarar för tjänster inom lokalförsörjning, miljöledning, säkerhet, dataskydd, intern service, kontaktcenter, administrativt stöd till beslutandenämnd och metodstöd i processutveckling. Organisationen för säkerhet och dataskydd leds av en biträdande enhetschef och har sin verksamhet huvudsakligen i Härnösand, Solna och Göteborg. Samordningsenheten söker nu en vikarierande dataskyddshandläggare med placering i Härnösand eller Solna. Annonsen publiceras därför på båda dessa orter.

ARBETSUPPGIFTER
Som dataskyddshandläggare kommer du bland annat:
- administrera myndighetens register över personuppgiftsbehandlingar
- följa upp och föreslå åtgärder för verksamhetens personuppgiftsbehandlingar
- planera, genomföra och ansvara för möten och workshops med representanter från myndighetens verksamheter
- tillsammans med verksamheten genomföra konsekvensbedömningar
- arbeta med frågor som rör informationssäkerhet, t.ex. stödja verksamheten vid genomförandet av informationsklassning och riskanalyser.
- granska, vid behov med stöd av jurist, hur it-tjänsteleverantörer efterlever datasyddslagstiftningen inför anskaffningar
- bedöma personuppgiftsbiträdessituationer
- presentera frågeställningar kopplade till dataskyddsförfattningarna för myndighetens jurister
- bistå vid kontroll av verksamheternas efterlevnad av dataskyddslagstiftningen,
- genomföra utredningar kopplade till personuppgiftshantering med stöd av jurist,
- utbilda och vägleda verksamheten och ledningen i dataskyddsfrågor
- ge stöd när verksamheten ska implementera myndighetens styrande dokument inom dataskydd.
- stötta dataskyddsombudet.

SPSM:s medarbetare finns över hela landet och digitala mötesverktyg är en del av vår vardag, resor kan dock förekomma. Vi erbjuder distansarbete på del av arbetstiden.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som
- har erfarenhet av att arbeta inom dataskyddsområdet
- har utbildning inom dataskydd som arbetsgivaren bedömer relevant
- har goda kunskaper om dataskyddsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen
- uttrycker dig väl i tal eller teckenspråk på svenska och i skrift.

Det är meriterande om du har
- erfarenhet av att kommunicera och utföra presentationer inför grupper.
eftergymnasial utbildning inom områdena it, informationssäkerhet, juridik eller liknande.
- goda kunskaper om it och it-termer så att du obehindrat kan kommunicera med systemansvariga, systemutvecklare och andra med kännedom om olika systems innehåll.
- erfarenhet av informationssäkerhetsarbete
- erfarenhet av att arbeta på myndighet.

Personliga egenskaper
- du är pedagogisk och kan förmedla information på ett lättillgängligt sätt
- du tar initiativ i det löpande arbetet, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat
- för dig är ingen uppgift för stor eller för liten utan du löser uppgifter på ett prestigelöst och flexibelt sätt.
- du trivs med att arbeta och att driva ditt arbete självständigt, strukturerat och noggrant samtidigt som du har förmåga att prioritera och arbeta med flera parallella uppdrag
- du är samarbetsorienterad och har ett positivt bemötande.

Stor hänsyn tas till personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Detta är en jobbannons med titeln "Dataskyddshandläggare, vikariat till Specialpedagogiska skolmyndigheten" hos företaget Specialpedagogiska skolmyndigheten och publicerades på webbjobb.io den 12 februari 2024 klockan 15:20.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black