• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Vi söker en IT-Specialist/Applikationsexpert Strömmande dataplattform till Myndighet inom det Svenska kraftsystemet.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.Säkerhetsprövning av konsult krävs med anledning av att konsulten kan komma i kontakt med hemliga uppgifter

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Myndigheten är den som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. Myndigheten drivs i form av ett statligt affärsverk, och har drygt 700 medarbetare varav de flesta arbetar på huvudkontoret i Sundbyberg.

Mycket händer inom elmarknads- och kraftsystemområdena, bl.a. genom energiomställning och utökat nordiskt och europeiskt samarbete. Data och information är i än högre grad än tidigare kritiskt för myndighetens kärnuppdrag, vilket ställer högre krav på tillgänglighet och riktighet. Ett flertal spännande projekt och initiativ pågår hos myndigheten där de utvecklar och förvaltar olika dataplattformar och stödsystem för att möta dessa nya behov.Till en av myndighetens dataplattformar som bygger på AVEVA PI System (tidigare OSISoft PI), söker myndigheten nu konsulter som kan stötta IT-förvaltningen med IT-specialister.

Arbetsuppgifter

Under ledning av systemansvarig IT och i nära samarbete med övriga medarbetare i IT-förvaltningen och pågående projekt kommer uppdragstagarna arbeta med systemets vidmakthållande (d.v.s. felrättningar, användarstöd, daglig IT-drift och underhåll) och vidareutveckling (d.v.s. anpassningar och förbättringar). Exempel på arbetsuppgifter och ansvar:

 • Driva och utföra uppgraderingar och systemförbättringar
 • Installera och konfigurera systemet men också iordningställa nya miljöer, t.ex. för tillkommande behov framöver.
 • Vidareutveckla systemet/lösningen genom att bistå vid teknisk kravspecificering och framtagande av nya lösningar och skapa integrationer till datakällor
 • Ge stöd och support till interna och externa parter
 • Samarbeta med andra IT-förvaltningar, driftsorganisationer och intern personal vid behov
 • Samordna olika typer av tester samt även kunna genomföra delar av dem själv
 • Säkerställa att tekniska förändringar i applikationen inte påverkar driftsäkerhet och befintliga funktioner
 • Hantera IT-incidenter och delta i felsökning både i det egna systemet och i nära samverkan med angränsade IT-system.
 • Uppdatera dokumentation för systemen t.ex. drift- och förvaltningsanvisningar respektive systemberoenden
 • Delta i arbete med IT-säkerhet genom att bistå vid risk- och sårbarhetsanalyser, omvärldsbevaka informationssäkerhet mm
 • Användarstöd för att bygga ta fram rapporter i PI-vision

Arbetet kommer att kräva samarbete med andra projekt och förvaltningar. Det är därför viktigt att ha kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga och vilja arbeta i grupp.

Krav (OBS, obligatoriska)

Högskole/universitetsutbildning omfattande minst 120p/180hp inom IT, alternativt yrkeshögskoleutbildning omfattande minst 400 yrkeshögskolepoäng inom IT, alternativt minst 8 års arbetslivserfarenhet av roller som IT-specialist, systemadministratör eller systemutvecklare. Minst 3 års arbetslivserfarenhet under de senaste 7 åren med installationer, uppgradering, konfiguration, vidmakthållande och applikationsdrift av AVEVA PI / OSISoft PI. Minst 5 års arbetslivserfarenhet med support, samordning och kommunikation mot externa och interna parter.

Meriterande

Minst 5 års arbetslivserfarenhet från eget praktiskt arbete med tekniska miljöer och IT-system i Microsoftbaserade-miljöer när det gäller vidmakthållande (d.v.s. felrättningar, användarstöd, daglig IT-drift och underhåll), utveckling och/eller vidareutveckling (d.v.s. anpassningar och förbättringar) Minst 2 års arbetslivserfarenhet från att systemutveckling i .NET Minst 1 års arbetslivserfarenhet från scriptning i Python, PHP, Ruby eller PowerShell

  Om oss

  Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

  Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

  Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

  För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

  Läs gärna mer om oss på centio.se.

  Vänligen skicka ditt CV på svenska.

  Vi ser fram emot din ansökan!

  Detta är en jobbannons med titeln "IT Specialist/Applikationsexpert" hos företaget Centio Consulting Group AB och publicerades på webbjobb.io den 18 april 2024 klockan 11:56.

  Hur du söker jobbet

  webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black