• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Vill du vara med och producera morgondagens kunskap om klimat och utveckla kvalificerat beslutsunderlag för samhälle och näringsliv? För att möta samhällets förväntningar på information om prognos av klimatet kompletterar nu Rossby Centre vid SMHIs forskningsavdelning verksamheten. Vi erbjuder en stimulerande miljö med mycket externa kontakter och flexibla arbetsformer.

Rossby Centre är SMHIs klimatmodelleringsenhet. Här möts teknik och klimatvetenskap och här bedrivs forskning kring klimat och klimatprocesser med klimatmodeller som används för beräkning av framtida klimatscenarier. SMHI deltar i nationella och internationella projekt med forskning kring klimatprocesser, utveckling av klimatmodeller och nya former av klimatinformation. Forskningen ökar förståelsen av klimatet och är ett viktigt underlag till klimattjänster och samhällets aktörer. Utveckling av klimatinformation och motsvarande data är viktigt för beslutsfattning om anpassningsåtgärder i samhället och näringslivet.

Om tjänsten

Vi söker nu en vetenskaplig programmerare som i tätt samarbete med klimatexperter på Rossby Centre kan utveckla och tillämpa avancerad mjukvara, huvudsakligen kodad i Python, för en förbättrad och effektivare analys och utvärdering av klimatmodelldata och för att bidra till att förbättra klimatmodellinfrastruktur.

Centrala uppgifter är,

• att bidra till utveckling och tillämpning av analys- och utvärderingsverktygen ESMValTool (ett diagnostiskt och prestandamåttverktyg för rutinmässig utvärdering av klimatsystemmodeller), Climix (ett klimatindexpaket) och MIdAS (ett flerskaligt biasjusteringsverktyg för klimatdata).
• att bidra till produktion av kvalitetssäkrade klimatdata genom arbete inom modellinfrastruktur, datastandardisering, experimentell design och modellutveckling.
• att bidra till utvecklingen av klimatsystemmodellen EC-Earth, särskilt till kopplingen av komponenter och genomföra EC-Earth-simuleringar.

Alla uppgifter kräver också att hantera och bearbeta stora datamängder – främst i Netcdf-dataformat – samt att förbättra motsvarande verktyg.

Verksamheten på Rossby Centre finansieras till stor del av externa finansiärer. Arbetsuppgifterna kommer att variera över tid beroende på vilka projekt Rossby Centre kommer att delta i.

Inledningsvis ska arbetet bidra till Horizon 2020 project ESM2025 (Earth system models for the future), Horizon Europe-projektet AI4PEX (Artificial Intelligence for enhanced representation of processes and extremes in Earth System Models), och SMHI-projektet 'Metodutveckling Climix och MIdAS’ för att stödja produktionskedjan för klimatdata till klimattjänster på SMHI.

Din profil

Vi söker dig som har en examen från högskola eller universitet inom klimat-, atmosfärs- eller havsvetenskap, inom matematik, fysik, beräkningsvetenskap eller annat närliggande område. En doktorsexamen eller jämförbar erfarenhet är meriterande.

Du ska ha stor kompetens inom programmering med Python och expertis inom dataanalys. Du ska också ha expertis i att använda de senaste högpresterande datormiljöerna och förmågan att samarbeta enligt moderna utvecklingsmetoder.

Det är en stor fördel om du har kompetens från programmering och från att arbeta i en klimat- eller naturvetenskaplig arbetsmiljö.

Vidare är expertis inom ett eller flera av följande områden en fördel:

• Kunskaper i ytterligare programmeringsspråk såsom Fortran, C, Rust eller Shellscript,
• Tillämpning av någon av Python-miljöerna Dask, Numpy, Iris, Conda-forge,
• Bearbeta och analysera stora datamängder,
• Utveckling av klimatmodeller,
• Forskning om klimat, atmosfär, hav eller andra jordsystemkomponenter,
• Datastandarder för klimatmodeller,
• Tillämpning av maskininlärningsmetoder, till exempel användning av någon av PyTorch, Ten-sorflow eller Keras.

För att lyckas och trivas i rollen blir också dina personliga egenskaper viktiga. Som vetenskaplig programmerare är du en viktig länk av flera olika roller i en produktionskedja, samarbetet i kedjan och i projekt är avgörande för en effektiv verksamhet. Därför är det viktigt att du kan samarbeta, relatera och kommunicera på ett bra och konstruktivt sätt samt har förmågan att sätta dig in i andras perspektiv på frågor. Ditt ansvars- och initiativtagande hjälper dig att både analysera, planera och driva ditt arbete framåt. Du är flexibel och har viljan att bidra inom olika arbetsområden där du ofta kommer med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Att behöva prioritera i ditt arbete är du van vid och att leverera resultat på utsatt tid med god kvalitet är självklart för dig.

Du har goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. Kunskaper i svenska är meriterande. Vi ser gärna att du redan har tillstånd att bo och arbeta i Sverige (ex. EU-medborgarskap).

 

Anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning

Placeringsort: Placering är på vårt kontor i Norrköping.

Sista ansökningsdag: 19 maj - 2024

 

Välkommen med din ansökan.

 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse.

Detta är en jobbannons med titeln "Vetenskaplig programmerare" hos företaget Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institu och publicerades på webbjobb.io den 26 april 2024 klockan 15:26.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black