• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Arbetsplats: Länsteknik, Landstingshuset/Sunderby sjukhus
Referensnummer: 192889

Om arbetsplatsen

Länsteknik är en länsorganisation med uppdrag att förvaltaoch utveckla infrastruktur, utrustning och verksamhetssystem inom IT ochMedicinsk Teknik (MT). En av Länstekniks viktigaste uppgifter är att stödjaövriga verksamheter med effektiva och patientsäkra IT- och MT-stöd. Länsteknikarbetar enligt en matrisorganisation där personalansvar och verksamhetsansvarär uppdelat mellan Kompetens­centrum och de olika verksamhetsområdena;Infrastruktur, Vårdsystem, Administrativa system, Medicinsk teknik,Teknikakuten samt Projektkontoret. Länsteknik har cirka 160 medarbetare i länet.

Arbetsuppgifter

Norrbottens Läns Landsting drar nu igång en stor BI-satsningdär Vi söker Dig som vill vara med på resan som BI-utvecklare. Ditthuvudsakliga uppdrag kommer att ske inom BI-området och den länsövergripandesatsning som drar igång under 2016 med uppdrag från kravställning tillimplementation i nära samarbete med verksamheten. Visionen med satsningen äratt Landstinget i Norrbotten ska kunna erbjuda alla verksamheterna runt om ilänet bästa möjliga BI-lösningar i teknikens framkant. Uppdragen omfattas ävenav drift och förvaltning av Landstinget datalager och tjänster tillsammans medhela teamet runt vårt Datalager.
 
Exempel på arbetsuppgifter: analys av verksamhetskrav ur ett tekniskt perspektiv systemutveckling design och test framtagande och underhåll av teknisk dokumentation omvärldsbevakning deltagande i utvecklingsuppdrag och projekt

Din bakgrund

Du har lång erfarenhet av utveckling och förvaltning inomBI/Datawarehouse/ETL, behärskar datamodellering och programmering, samt harmycket bra förståelse för de senaste databaslösningarna inom beslutsstöd. Duhar kompetens inom MS SQL-server, önskvärt Integration Services (SSIS) och AnalysisServices (SSAS).
 
Det är meriterande om du har erfarenheter av: SAP Business Objects-, Microsoft BI-, QlikView och andra ETL-verktyg arkitektur- och designarbete av BI-lösningar integrationslösningar Microsoft SharePoint arbete inom hälso- och sjukvård arbete inom stora organisationer
Vi ser gärna att du har en universitets-/högskoleutbildninginom IT-området, systemvetare eller liknande, eller att du har förvärvat motsvarandekompetens på annat sätt.
Som person ska du vara strukturerad, kunna planera,genomföra och följa upp aktiviteter, uppdrag och projekt. Du ska varakommunikativ i tal och skrift, vara pedagogisk, lyhörd och ha en godsamarbetsförmåga. Du är en person som ständigt ser möjligheter och är nyfikentill förbättringar inom den verksamhet där du verkar.

Anställningsfakta

Tjänsten är en tillsvidare anställning på heltid inom landstinget. Placering vid Landstingshuset/Sunderby sjukhus. Individuell lönesättning tillämpas. Resor i länet kan förekomma, körkort är ett krav. Tillträde enligt ö k.
Varje medarbetare anställs med en grundkompetens till Länstekniks kompetenscentrum. Alla medarbetare arbetar utifrån resurskontrakt där även tidrapportering är en självklar del. Uppdragen fördelas löpande ut på olika medarbetare. Det finns inga avdelningsgränser och kompetensgränser utan det är verksamhetens behov som styr resursfördelningen inom Länsteknik.

Vill du veta mer?

Anders Sundström 
Verksamhetschef Administrativa system 
0920-28 21 59
072-557 50 26
[email protected]
 
Daniel Hednäs
Kompetenschef
0920-28 48 33
070-544 35 26
[email protected]
 
 

Fackliga företrädare
Niclas Lindqvist
Jusek
0920-28 42 12

Per-Eric Simma
Sveriges Ingenjörer
0920-28 32 71

Per Vestin
Vision
0921-67193

Sista ansökningsdag är den: 2016-06-06

Detta är en jobbannons med titeln "Senior BI-utvecklare" hos företaget Norrbottens läns landsting och publicerades på webbjobb.io den 17 maj 2016 klockan 13:40.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black