• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi ca 930 anställda varav ca 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.

Avdelningen Försvars- och säkerhetssystem

Här kan du läsa om avdelningen försvars- och säkerhetssystem: http://foi.se/sv/foi/Om-FOI/Organisation/Avdelningar/Forsvars--och-sakerhetssystem/

Enheten Beslutsstödssystem

Vid enheten bedriver vi forskning inom beslutsstöds- och cyberområdet med fokus inom bl a forskningsområdena informationshantering och artificiell intelligens (AI) med tillämpningar inom webbanalys- och underrättelseområdet, syftande till att öka analytikers och beslutsfattares förmågor. Målet är att utveckla nya metoder och tekniska system som kan ge stöd till beslutsfattare då de ska fatta svåra beslut i pressade situationer. Det underlag vi arbetar med består av data och information från t ex sensorer, webben och databaser, där textbaserat material blir en allt viktigare källa. Våra största kunder är Försvarsmakten med stödmyndigheter, men också andra myndigheter. Vi bedriver också forskning inom EU:s civila säkerhetsforskningsprogram som stöd för forskningen åt våra huvuduppdragsgivare.

FOI söker nu en junior forskningsingenjör med intresse för områdena maskininlärning, data mining, textanalys visuell dataanalys, informationshantering (inklusive hantering av osäker information), beslutsstöd, informationsfusion och webbanalys.

Arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå i att utveckla metoder och teknik (algoritmer och verktyg) för beslutsstöd och analys av stora mängder heterogen data genom informationsfusion, data mining och AI-tekniker. Detta arbete kommer att utföras tillsammans med mer seniora forskare och systemutvecklare. Du kommer också att delta i utveckling och användartestning av programvarusystem för demonstrationer, användarförsök och annan överföring av forskningsresultat till kund.

Arbetet sker i projektform, vilket gör att du måste kunna arbeta både självständigt och i grupp.

Vi söker dig som:

har civilingenjörsexamen eller motsvarande, med specialisering inom maskininlärning. har tidigare erfarenhet av användning av maskininlärning, data mining, natural language processing och visuell dataanalys i en försvarsrelaterad kontext. har goda kunskaper om objektorienterad programvaruutveckling i Java och Python, samt kan arbeta i Matlab. har god analytisk förmåga. är självständig, tar egna initiativ och är flexibel. trivs med att arbeta i grupp och har god samarbetsförmåga. kommunicerar klart och tydligt både i tal och skrift på svenska såväl som engelska.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och intresse för området.

Vi erbjuder

På FOI drivs vi av att få bidra till samhällsnyttan genom att bedriva forskning inom området försvar och säkerhet för våra uppdragsgivare. Här finns en inspirerande och kreativ miljö fylld av kompetens, nyfikenhet, mod och nytänkande. Då vi arbetar med forskning och kunskapsutveckling ger det dig en möjlighet att utveckla din egen kompetens.

FOI strävar efter mångfald där medarbetarnas bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar verksamheten. Vi arbetar medvetet för att vår arbetsplats ska ha en god arbetsmiljö och vara jämställd. Vi underlättar för våra medarbetare och chefer att kombinera arbetet med föräldraskap.

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på 12 månader med möjlighet till förlängning.

Vårt kontor är beläget i Kista med bra kommunikationer och ett stort utbud av service och handel.

Har vi lyckats fånga Ditt intresse?

Du är välkommen med frågor till Lars Lindberg, enhetschef för enheten Beslutsstödssystem. Fackliga kontaktpersoner är Staffan Lindgren för SACO-föreningen och Marja-Liisa Pettersson för OFR/S – ST-föreningen vid FOI. Samtliga nås på telefon 08-5550 30 00.

Anställning på FOI förutsätter svenskt medborgarskap.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2016-07-13 . Vi vill att du fyller i de utbildningar och erfarenheter som är relevanta för jobbet. I slutet av ansökningsformuläret kan du sedan bifoga ett komplett CV och ett personligt brev.

Detta är en jobbannons med titeln "Forskningsingenjör" hos företaget FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut och publicerades på webbjobb.io den 6 juli 2016 klockan 16:00.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black