• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Anställningen är inom ämnet integrerad produktutveckling som vid Högskolan i Skövde omfattar teknik, metoder, arbetssätt och arbetsorganisation för ökad effektivitet och lärande i produktutveckling.

Du kommer att tillhöra forskningsgruppen User Centred Product Design på institutionen för ingenjörsvetenskap. Forskningsutmaningen är att utveckla verktyg och metoder som bidrar till människans välbefinnande och produktens eller produktionsprocessens effektivitet. Forskningen sker i nära samarbete med näringslivet eftersom de söker efter tids- och kostnadseffektiva verktyg och metoder som tar hänsyn till människan i produkt- och produktionsutvecklingsprocessen.

Du kommer att ingå i forskningsprojekt som syftar till att utveckla tekniker och arbetssätt för att verifiera ergonomiska aspekter tidigt i utvecklingsprocessen. Typiska arbetsuppgifter är: utveckla, presentera och dokumentera prototyper och demonstratorer samt programmera.

Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

Behörig för anställningen är du som har:
• avlagt kandidatexamen i datavetenskap, informationsteknologi, systemvetenskap, webb-utveckling, dataspelsutveckling, automatiseringsteknik, designingenjör eller har uppnått motsvarande kompetens på annat sätt
• dokumenterade grundläggande kunskaper inom programmering i C++
• dokumenterad god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska
• dokumenterad god samarbetsförmåga.

Utöver behörighetskraven kommer meritering inom följande områden att gälla som bedömningsgrunder vid anställningen:
• Goda kunskaper inom programmering i C++.
• Grundläggande kunskaper inom, samt erfarenhet av, att utveckla, presentera och dokumentera prototyper och demonstratorer.
• Avlagt magister- eller masterexamen i datavetenskap, informationsteknologi, systemvetenskap, webb-utveckling, dataspelsutveckling, automatiseringsteknik, designingenjör eller annat relevant ämne.
• Grundläggande kunskaper i metodik och verktyg för design, programmering och utvärdering av GUI, t ex FOX toolkit eller motsvarande.
• Erfarenhet av att utveckla och utvärdera mobil-appar och webb-sidor.
• Grundläggande kunskaper i UXD, HCI och ergonomi.
• Erfarenhet av utveckling av elektroniska kretsar och signalbehandling.
• Dokumenterad god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
• God förmåga att planera och organisera det egna arbetet.
• Erfarenhet av deltagande i forskningsprojekt eller liknande projekt.

Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid goda kunskaper inom programmering i C++, grundläggande kunskaper inom, samt erfarenhet av, att utveckla, presentera och dokumentera prototyper och demonstratorer samt avlagt magister- eller masterexamen i datavetenskap, informationsteknologi, systemvetenskap, webb-utveckling, dataspelsutveckling, automatiseringsteknik, designingenjör eller annat relevant ämne.

Högskolan i Skövde är och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Våra studenter och anställda får förutsättningarna för att lyckas genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter och medarbetare. Högskolan har idag omkring 500 anställda och ca 10 000 studenter och utgör en viktig resurs för regionens utveckling.

Detta är en jobbannons med titeln "Forskningsassistent i integrerad produktutveckling - programmering" hos företaget Högskolan i Skövde och publicerades på webbjobb.io den 30 mars 2017 klockan 00:00.

Hur du söker jobbet

Ansökan sker via e-post till [email protected]. Vänligen använd rubriken/referensen "HS 2017/168 (anges i ansökan)".

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black