• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

We are now looking for a Developer to be part of a project team within Automotive.
You need to have a social personality and be able to pro-actively communicate with your surroundings, preferably with a broad IT background. We put emphasis on the right personality and how well the person fits within the group.

Main responsibilities:
• Develop new functionality within the PIE application.

Primary Skills Required:
• 3-5 years in the IT business
• Several referenced customer projects as a Java developer
• Experience and understanding version control products and policies (Subversion in particular)
• Experience with code coverage and code review tools
• Experience with CI products (Jenkins, Hudson)
• Experience and understanding in development methodology principles (e.g. Agile, Scrum)
• Experience Within Automotive Required.

Additional Skills Preferred:
• Java EE
• JPA/OpenJpa/EclipseLink
• Spring
• WebSphere 8
• Eclipse
• Oracle 11
• PL/SQL
• VCOM
• JMS/MQ
• WebServices
• JSF2
• PrimeFaces
• Jeeves
• JVS2/3
• Maven
• Derby
• Unit testing technologies
• Test Driven Development
• Healthy understanding of the value of documenting software code and modules
• Very good communication skills
• Very good cooperation ability within development teams and with project stakeholders.
• Easy to adapt to minor and major changes, both from a business and architectural point of view
• Keep a healthy balance between customer's business needs and technology focus
• Document and present proposed software solutions and technology recommendations
• Keen to respect and adhere to technology, infrastructure and maintenance standards

Education Required:
Formal documented education in the IT area
Additional Education Preferred:
• Any Java certification (JCP)
• Methodology courses (Agile, Scrum)

Castra är ett entreprenörsdrivet företag med korta beslutsvägar och ägs av personalen. Företaget har kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Linköping och Sundsvall.
Castra har idag ett antal direktkunder inom den privata sektorn och ramavtal inom offentlig sektor.

Castra är ett konsultföretag som erbjuder erfarna konsulter inom IT, Industri och verksamhetsutveckling. Våra konsulter är experter på att strategiskt planera, leda och genomföra utveckling av IT som stöd för verksamheten.

För oss på Castra är du som konsult vår mest värdefulla resurs. Vi tror på att skapa riktigt goda förutsättningar för dig, så att du kan göra ett riktigt bra jobb. Vi tror att du vill ha möjlighet att själv styra över din tid, lön och din utveckling. Vi erbjuder dig bra valmöjligheter och intressanta uppdrag, så att du kan jobba med det du tycker är roligast, på det sätt som passar dig. Du erbjuds möjlighet till delägarskap och blir en nyckelspelare i vår organisation.

Detta är en jobbannons med titeln "Java Developer" hos företaget Castra West AB och publicerades på webbjobb.io den 15 december 2017 klockan 00:00.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black