• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarvet och kulturmiljön. Kärnan i vårt uppdrag är att stärka och synliggöra kulturarvets betydelse för samhällets utveckling. Här arbetar cirka 220 personer som leder och stödjer arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vi har verksamhet på flera orter i Sverige.

Du kommer att arbeta som del av Enheten för Digital förmedling. Förutom utveckling av metoder för digitalisering av kulturarvsinstitutioners verksamhet förvaltar enheten en plattform, K-samsök och Kringla, för museer att publicera sina samlingar i och distribuera dem vidare till andra plattformar som Europeana och Wikimedia (Wikimedia Commons, Wikidata, Wikipedia).

Enheten är placerad i Visby, men tjänsten är även öppen för placering i Stockholm. I din ansökan ser vi gärna att du inkluderar arbetsprover från tidigare anställningar, uppdrag eller studier och som du anser vara relevanta för tjänsten.

Dina arbetsuppgifter

Vi söker en kreativ och initiativrik verksamhetsutvecklare som skall arbeta med innovativa projekt i gränslanden mellan kulturarv och digital teknik. Du kommer att ta fram koncept och bygga prototyper som kan förbättra kulturarvsinstitutioners (museer, bibliotek, arkiv) digitala tjänster och produkter – online eller som del av fysiska utställningar och besök. Detta är en spännande möjlighet att arbeta med tekniker och metoder som i slutändan kommer att påverka hur kulturarvsinstitutioner digitaliserar sina samlingar och utformar mötet mellan digitalt innehåll och deras besökare och brukare.

Under 2018 har vi för avsikt att arbeta med att testa och utvärdera bl.a. en kulturarvssektorsgemensam infrastruktur för publicering av högupplösta bilder enligt IIIF-standard, mönsterigenkänning och bildindexering (computer vision), och innovativa generösa användargränssnitt för kulturarvssamlingar.

Din kompetens

Vi söker en person som brinner för de möjligheter som digital teknik öppnar upp för en fördjupning av människors kulturarvsupplevelser och för att fler ska kunna tillgodogöra sig och använda kulturarvsinstitutioners kunskaper och samlingar.

Du skall med stor självständighet och initiativförmåga kunna bygga protyper för att testa nya idéer och hypoteser. Du kan HTML, CSS, och JavaScript och kanske också ett back-end språk som Python, Node.js eller Rails.

Du skall vara nyfiken på och hålla dig à jour med nya tekniker och goda exempel inom kulturarvsinstitutioners arbete med digitalisering.

Du bör kunna identifiera kulturarvsinstitutioners och deras användares problem och behov och ta fram innovativa koncept och prototyper som löser dem.

Du bör arbeta väl i små tvärdisciplinära team bestående av t.ex. kulturarvsspecialister, dataspecialister, designers och mjukvaruutvecklare (ofta konsulter) och en god förmåga att kommunicera dina idéer och värdena av dina koncept och prototyper med dem.

Du måste ha följande färdigheter och erfarenheter:

-          HTML, CSS och JavaScript

-          Snabbt kunna utveckla prototyper och koncept och validera dem

-          Erfarenhet av modern mjukvaruutveckling och tillgängliggörande av öppen källkod

-          Snabbt kunna ta till dig, applicera och utvärdera ny teknik

-          En universitets- eller högskoleutbildning, gärna en kombination av humaniora och teknik

Följande färdigheter och/eller erfarenheter vore en bonus:

-          1 - 3 års arbetserfarenhet inom eller för kulturarvssektorn

-          Ett eller flera programmeringsspråk. t.ex. Python, Rails eller Node.js

-          Erfarenhet av att ha arbetat med samarbete mellan museer/arkiv/bibliotek och Wikimediarörelsen (GLAMwiki)

-          Kunskaper om samlingssystem, standarder och dataformat som används inom museisektorn

-          Enkel interaktionsdesign och visuell design för webben

-          Delaktighet i öppna källkodsprojekt

Övrigt

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 9 februari. Märk din ansökan med diarienr RAÄ-2018-236.

Detta är en jobbannons med titeln "Verksamhetsutvecklare" hos företaget Riksantikvarieämbetet och publicerades på webbjobb.io den 18 januari 2018 klockan 13:36.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black