• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Sista ansökningsdag: 2018-09-30.

Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) är en av Sveriges äldsta institutioner inom IT och Stockholms universitets största institution. Med sin nära relation till samhälle och ett av världens största IT-kluster, väl utbyggda infrastruktur och starka ekonomiska bas har DSV de bästa förutsättningar att bedriva svensk och internationell utbildning och forskning av högsta kvalitet.

Projektbeskrivning
Forskningsprojektet leds av professor Panagiotis Papapetrou och handlar om nätverktrafik kontroll genom tidseries analys och prognos, med hjälp av avancerade metoder för maskininlärning, prediktiv modellering, och mönsterigenkänning. Projektet är förlagt till Stockholms universitet och genomförs i samarbete med forskare från Huawei Sverige.

Arbetsuppgifter
Postdoktorn kommer att vara inblandad i samtliga delar av forskningsprojektet. Detta innefattar bland annat kontakter med samarbetsparter, datarepresentation, dataanalys, implementering, testning och utveckling av algoritmer, samt publicering och redovisning av forskningsresultat. I alla steg sker arbetet i samråd med övriga forskare inom projektet.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Sökanden ska vara skicklig i skriftlig kommunikation på engelska samt ha utmärkta kunskaper i programmering. Vana vid att arbeta med Matlab eller R är meriterande. En viss del undervisning (20 %) ingår i anställningen och sökanden ska kunna undervisa i bl.a. maskininlärning och data mining. Sökanden ska ha dokumenterad forskningserfarenhet inom data science. Erfarenhet av maskininlärning och tidsserieanalys, applicerat på nätverk trafikkontroll data eller dylikt, är meriterande. Som person bör sökanden vara flexibel, kommunikativ och samarbetsorienterad. Oberoende och hög motivation förväntas under hela projektperioden.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2018-11-15 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten,professor Uno Fors, tfn 08-674 74 79, [email protected], eller projektledaren, Panagiotis Papapetrou, [email protected].

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, [email protected], Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt [email protected] (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

• personligt brev
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
• projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
– varför och hur du vill bedriva projektet
– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
• kopia av bevis på doktorsexamen
• eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
• egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Detta är en jobbannons med titeln "Postdoktor i data science" hos företaget Stockholms Universitet och publicerades på webbjobb.io den 4 september 2018 klockan 11:02.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black