• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Vi ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av stadens verksamheter utifrån den vision och budget som kommunfullmäktige har beslutat om. Vi är drygt 300 anställda som i huvudsak arbetar med strategiska frågor som har stor betydelse för stadens verksamheter.

Stadsledningskontoret är i färd med att etablera ett nytt objekt, Digitalt samarbete, som ska hantera centrala digitala produkter för samarbete.

Vi söker dig som vill vara med i denna uppbyggnadsfas och i nära samarbete med objektledare it ta en gemensam ledarroll i objektet. Här har du möjlighet att påverka och erbjuda moderna arbetssätt, produkter och tjänster till stadens alla medarbetare i förvaltningar och bolag. Vi söker dig som är nyfiken, positiv och vill vara med och utveckla.

Din roll
I rollen som objektledare för Digitalt samarbete har du fokus på att bygga och utveckla utefter ett verksamhetsnära perspektiv. Tillsammans med objektledare it leder ni det dagliga arbetet, driver uppdraget enligt objektplanen och avrapporterar till objektstyrgruppen.

Stockholms stad har en mycket hög grad av outsourcing inom it-området. I princip all drift och teknisk utveckling hanteras genom stadens olika nyckelleverantörer vilka är viktiga samarbetsparter i denna roll.

Exempel på arbetsuppgifter:

- Utarbeta objektplan och beslutsunderlag samt planera, prioritera, besluta och följa upp inom ramen för objektplanen.
- Koordinera och administrera samtidiga aktiviteter utifrån objektplanen.
- Ansvara för objektets komponenter.
- Tillhandahålla säkra och ändamålsenliga lösningar och produkter inom objektet.
- Ta emot och prioritera krav-/behovsbild från verksamheter och stadens aktörer.
- Säkerställa effektiva arbetssätt, rutiner och kontaktvägar.
- Samordna och leda samverkansforum för att säkerställa kunskap om verksamhetens behov/krav, förutsättningar och effekter.
- Aktivt bidra till god samverkan med närliggande objekt, verksamheter, resursägare, leverantörer med flera.
- Vara föredragande i objektstyrgruppen.

Om objektet
Objekt Digital samverkan kommer att etableras under 2024 och då innehålla följande tjänster:

- Zoom X är ett digitalt mötesverktyg för digitala videomöten, samtal och chatt. 
- Säkra digitala möten används för videomöten som hanterar känslig information, sekretessbelagda uppgifter och har krav på säker inloggning.

Det finns fler tjänster som behöver förvaltningsetableras, men det är ännu inte beslutat om de ska ingå i detta eller andra objekt.

 

Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:

- högskole- eller universitetsutbildning
- erfarenhet av arbete som objektledare, produktspecialist, produktägare, eller liknande roll
- intresse av att produktfrågor ur ett verksamhetsperspektiv
- arbetat med styr- och samverkan enligt pm3
- erfarenhet av informationssäkerhetsarbete
- förståelse för sambandet mellan stabilitet och utveckling av digitala stöd
- erfarenhet av att arbeta i en stor och bred organisation med många olika intressenter.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten. Under intervjun kommer vi att bedöma följande kompetenser.

Målgruppen är stor och varierad, och för att lyckas med uppdraget behöver du ta hänsyn till det större perspektivet. Som objektledare är det viktigt med helhetssyn och att ha hela verksamhetens bästa för ögonen. Målet är att ha nöjda användare och samtidigt hushålla med resurser så klokt som möjligt. Du kommer behöva sortera och prioritera bland behov och önskemål utifrån tillgång till resurser/ekonomi, förmåga och andra ramar.

Då tjänsterna som ska förvaltas är helt nya i vår organisation söker vi dig som drivs av verksamhetsutveckling och ser dig själv vara utvecklingsinriktad och har en vilja att bidra till förändring och utveckling. Du behöver ha god förmåga till nytänkande och vara engagerad, aktiv och öppen för olika perspektiv.

Din goda samarbetsförmåga är helt avgörande för att lyckas i rollen. Du behöver tycka om att bygga upp och underhålla många olika relationer. Du inspirerar till ett gott samarbetsklimat, är trygg att leda möten, workshops och facilitera diskussioner i komplexa frågor för större grupper.

Det löpande objektarbetet sker utifrån en årligt fastställd objektplan där mål, prioriteringar, aktiviteter och budget sätter ramarna för vad som ska åstadkommas under året. Därför behöver du styras av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Du behöver även kunna förändra din inriktning när målen och förutsättningar ändras.

Du är kommunikativ och kan skapa förståelse på verksamhetsnivå hos stadens förvaltningar och bolag, men även vara lyhörd i denna dialog.

Om oss
På avdelningen för it och digitalisering ingår enheten Centrala system som består av 14 personer. Vi sitter i fina och ljusa lokaler intill Stadshuset på Hantverkargatan 3D. Vår arbetsmiljö kännetecknas av goda möjligheter att få vara med och påverka, stort eget ansvar, omväxlande och utmanande arbetsuppgifter.

Vi erbjuder dig:
- flexibel arbetstid, möjlighet till att arbeta hemifrån, friskvårdsbidrag och träningslokaler i nära anslutning till arbetsplatsen.
- en kreativ arbetsplats där kompetens och samarbete är en viktig grund för arbetsglädje och goda resultat
- vi har tydliga mål och ansvarsområden där ett stort eget ansvar råder
- goda kompetensutvecklingsmöjligheter
- stort nätverk inom Stockholms stad med många samarbetsytor och likasinnade kolleger
- stora möjligheter till att bidra till samhällsnytta
- fina och ljusa lokaler på Kungsholmen (nära Stadshuset).

Läs mer om dina förmåner som anställd i Stockholms stad: https://jobba.stockholm/formaner/

Din ansökan

I samband med din ansökan får du svara på ett antal frågor som är avgörande för vårt fortsatta urvalsarbete för den här specifika tjänsten.

Vi hoppas tjänsten väckt ditt intresse. Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Detta är en jobbannons med titeln "Verksamhetsnära Objektledare till stadsledningskontoret" hos företaget Stockholms kommun och publicerades på webbjobb.io den 28 december 2023 klockan 00:00.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black